بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران

بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران
قیمت میلگرد نیشابور از کارخانه فولاد خراسان(قیمت میلگرد-فروش میلگرد) 
قالب وبلاگ
مترجم وجستجوگر
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

تاریخ:09/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

16490

16490

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16250

16250

A3

نیشابور

32

16490

16490

A3

صادراتی

14تا28

15200

15200

A3

صادراتی

12و32

15400

15400

A3

صادراتی

14تا28

445دلار

445دلار

A3

صادراتی

12و32

450دلار

450دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

16800

16760

A3

اصفهان

16

16650

16560

A3

اصفهان

18

16350

16310

A3

اصفهان

20و22

16800

16760

A3

اصفهان

25

-

-

A3

اصفهان

28و32

16400

16260

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16220

16220

A3

اهواز

16تا28

16170

16170

A3

اهواز

32

16170

16170

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16270

16220

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15720

15670

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16270

16220

A2

پارس

10

15720

15670

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17070

17070

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17070

17070

A2

شاهین

12و14

16670

16670

A3

شاهین

16تا25

16670

16670

A3

شاهین

28و32

16670

16670

A3

ظفر

8

16770

16700

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16570

16500

A2

ظفر

12و14

16270

16200

A3

ظفر

16تا25

16270

16200

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

18710

A3

گلستان

10

18610

17710

A3

گلستان

12

17610

16910

A3

گلستان

14تا28

17610

16910

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17000

17000

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16550

16550

A3

شاهرود

14تا25

16300

16300

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15700

15650

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16100

16050

A2

ابهر

14تا20

15700

15650

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16100

16100

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

15850

15850

A2

آرین فولاد

14تا18

15850

15850

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16920

16920

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16420

16420

A3

آناهیتا

14تا20

16020

16020

A3

آناهیتا

22و25

16020

16020

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17000

16600

A3

نیک صدرا

14تا20

16700

16400

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16600

16600

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

15850

15850

A3

پرشین

18و20

15800

15800

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15850

15800

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

18800

18800

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

17700

17700

A2

سیرجان

12تا20

16500

16500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

16910

16910

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16660

16660

A3

میانه

14تا32

16660

16660

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16910

16860

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16410

16410

A3

امیرکبیر

14تا20

15860

15760

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16780

16780

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16780

16780

A2

تیکمه داش

12تا18

16430

16430

A3

تیکمه داش

16

16280

16280

A3

تیکمه داش

20تا25

16430

16430

A3

تیکمه داش

32

16430

16430

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

16950

16950

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16650

16650

A2

آذرفولاد امین

12

16400

16400

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16400

16400

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16700

6متری

نبشی

4و5و6

16400

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

18100

6متری

ناودانی

6

930000

۱۲متری

ناودانی

8

1250000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگردنیشابور, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی, صادرات میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه نهم بهمن 1393 ] [ 10:46 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:08/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

16490

16490

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16250

16250

A3

نیشابور

32

16490

16490

A3

صادراتی

14تا28

15200

15200

A3

صادراتی

12و32

15400

15400

A3

صادراتی

14تا28

445دلار

445دلار

A3

صادراتی

12و32

450دلار

450دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

16850

16800

A3

اصفهان

16

16600

16650

A3

اصفهان

18

16400

16350

A3

اصفهان

20

16850

16800

A3

اصفهان

22تا25

16800

-

A3

اصفهان

28و32

16400

16400

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16220

16220

A3

اهواز

16تا28

16220

16170

A3

اهواز

32

16220

16170

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16320

16270

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15780

15720

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16320

16270

A2

پارس

10

15780

15720

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17070

17070

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17070

17070

A2

شاهین

12و14

16670

16670

A3

شاهین

16تا25

16670

16670

A3

شاهین

28و32

16670

16670

A3

ظفر

8

16850

16770

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16650

16570

A2

ظفر

12و14

16350

16270

A3

ظفر

16تا25

16350

16270

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17050

17000

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16600

16550

A3

شاهرود

14تا25

16350

16300

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15800

15700

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16100

16100

A2

ابهر

14تا20

15750

15700

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16130

16100

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

15870

15850

A2

آرین فولاد

14تا18

15870

15850

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16950

16920

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16450

16420

A3

آناهیتا

14تا20

16050

16020

A3

آناهیتا

22و25

16050

16020

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17000

17000

A3

نیک صدرا

14تا20

16700

16700

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16700

16600

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

15950

15850

A3

پرشین

18و20

15850

15800

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15900

15850

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

18800

18800

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

17700

17700

A2

سیرجان

12تا20

16500

16500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

16910

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16710

16660

A3

میانه

14تا32

16710

16660

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16860

16910

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16460

16410

A3

امیرکبیر

14تا20

15910

15860

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16780

16780

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16780

16780

A2

تیکمه داش

12تا18

16430

16430

A3

تیکمه داش

16

16280

16280

A3

تیکمه داش

20تا25

16430

16430

A3

تیکمه داش

32

16430

16430

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17080

16950

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16780

16650

A2

آذرفولاد امین

12

16480

16400

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16480

16400

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16700

6متری

نبشی

4و5و6

16400

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

18100

6متری

ناودانی

6

930000

۱۲متری

ناودانی

8

1250000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگردنیشابور, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی, صادرات میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ 10:52 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:07/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

16490

16490

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16260

16250

A3

نیشابور

32

16490

16490

A3

صادراتی

14تا28

15200

15200

A3

صادراتی

12و32

15400

15400

A3

صادراتی

14تا28

445دلار

445دلار

A3

صادراتی

12و32

450دلار

450دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

16870

16850

A3

اصفهان

16

16720

16600

A3

اصفهان

18

16470

16400

A3

اصفهان

20

16870

16850

A3

اصفهان

22تا25

16820

16800

A3

اصفهان

28و32

16470

16400

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16520

16220

A3

اهواز

16تا28

16520

16220

A3

اهواز

32

16520

16220

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16370

16320

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15820

15780

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16370

16320

A2

پارس

10

15820

15780

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17200

17070

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17150

17070

A2

شاهین

12و14

16800

16670

A3

شاهین

16تا25

16800

16670

A3

شاهین

28و32

17150

16670

A3

ظفر

8

16920

16850

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16720

16650

A2

ظفر

12و14

16420

16350

A3

ظفر

16تا25

16420

16350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17050

17050

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16600

16600

A3

شاهرود

14تا25

16350

16350

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15800

15800

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16100

16100

A2

ابهر

14تا20

15800

15750

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16070

16130

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

15870

15870

A2

آرین فولاد

14تا18

15870

15870

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17050

16950

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16550

16450

A3

آناهیتا

14تا20

16150

16050

A3

آناهیتا

22و25

16150

16050

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17000

17000

A3

نیک صدرا

14تا20

16750

16700

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16700

16700

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

15900

15950

A3

پرشین

18و20

16000

15850

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15940

15900

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

18800

18800

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

17700

17700

A2

سیرجان

12تا20

16500

16500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16760

16710

A3

میانه

14تا32

16760

16710

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16960

16860

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16560

16460

A3

امیرکبیر

14تا20

16110

15910

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16930

16780

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16680

16780

A2

تیکمه داش

12تا18

16430

16430

A3

تیکمه داش

16

16380

16280

A3

تیکمه داش

20تا25

16430

16430

A3

تیکمه داش

32

16430

16430

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17080

17080

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16780

16780

A2

آذرفولاد امین

12

16480

16480

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16480

16480

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16700

6متری

نبشی

4و5و6

16400

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

18100

6متری

ناودانی

6

930000

۱۲متری

ناودانی

8

1250000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگردنیشابور, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی, صادرات میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 10:42 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:06/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

16490

16490

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16260

16260

A3

نیشابور

32

16490

16490

A3

صادراتی

14تا28

15200

15200

A3

صادراتی

12و32

15400

15400

A3

صادراتی

14تا28

445دلار

445دلار

A3

صادراتی

12و32

450دلار

450دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17000

16870

A3

اصفهان

16

16770

16720

A3

اصفهان

18

16620

16470

A3

اصفهان

20

-

16870

A3

اصفهان

22تا25

17000

16820

A3

اصفهان

28و32

16620

16470

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16620

16520

A3

اهواز

16تا28

16620

16520

A3

اهواز

32

16620

16520

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16420

16370

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15870

15820

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16420

16370

A2

پارس

10

15870

15820

A2

نوشهر

8کلاف

17320

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17200

17200

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17150

17150

A2

شاهین

12و14

16800

16800

A3

شاهین

16تا25

16800

16800

A3

شاهین

28و32

17150

17150

A3

ظفر

8

16930

16920

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16730

16720

A2

ظفر

12و14

16450

16420

A3

ظفر

16تا25

16450

16420

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17050

17050

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16600

16600

A3

شاهرود

14تا25

16350

16350

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16150

15800

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16150

16100

A2

ابهر

14تا20

15850

15800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16170

16070

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16130

15870

A2

آرین فولاد

14تا18

16130

15870

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17100

17050

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16600

16550

A3

آناهیتا

14تا20

16200

16150

A3

آناهیتا

22و25

16200

16150

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17000

17000

A3

نیک صدرا

14تا20

16750

16750

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16700

16700

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14تا20

-

15900

A3

پرشین

22و25

-

16000

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

16090

15940

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

18800

18800

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

17700

17700

A2

سیرجان

12تا20

16500

16500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16800

16760

A3

میانه

14تا32

16800

16760

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16960

16960

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16560

16560

A3

امیرکبیر

14تا20

16110

16110

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16930

16930

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16680

16680

A2

تیکمه داش

12تا18

16430

16430

A3

تیکمه داش

16

16380

16380

A3

تیکمه داش

20تا25

16430

16430

A3

تیکمه داش

32

16430

16430

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17280

17080

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16980

16780

A2

آذرفولاد امین

12

16730

16480

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16730

16480

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16700

6متری

نبشی

4و5و6

16400

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

18100

6متری

ناودانی

6

930000

۱۲متری

ناودانی

8

1250000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردقزوین, میلگردبناب, صادرات میلگرد, میلگردآناهیتا, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 10:56 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:05/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

16500

16490

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16270

16260

A3

نیشابور

32

16500

16490

A3

صادراتی

14تا28

15200

15200

A3

صادراتی

12و32

15400

15400

A3

صادراتی

14تا28

445دلار

445دلار

A3

صادراتی

12و32

450دلار

450دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17000

17000

A3

اصفهان

16

16770

16770

A3

اصفهان

18

16670

16620

A3

اصفهان

20

-

-

A3

اصفهان

22تا25

17000

17100

A3

اصفهان

28و32

16670

16620

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16770

16620

A3

اهواز

16تا28

16770

16620

A3

اهواز

32

16770

16620

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16450

16420

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15900

15870

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16450

16420

A2

پارس

10

15900

15870

A2

نوشهر

8کلاف

17350

17320

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17200

17200

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17150

17150

A2

شاهین

12و14

16800

16800

A3

شاهین

16تا25

16800

16800

A3

شاهین

28و32

17150

17150

A3

ظفر

8

17000

16930

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16800

16730

A2

ظفر

12و14

16600

16450

A3

ظفر

16تا25

16600

16450

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17150

17050

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16700

16600

A3

شاهرود

14تا25

16450

16350

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16150

16150

A2

ابهر

14تا20

15950

15850

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16170

16170

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16130

16130

A2

آرین فولاد

14تا18

16180

16130

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17150

17100

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16650

16600

A3

آناهیتا

14تا20

16250

16200

A3

آناهیتا

22و25

16250

16200

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17100

17000

A3

نیک صدرا

14تا20

16850

16750

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16750

16700

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

16200

16150

A3

پرشین

16تا25

16150

16050

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

16250

16090

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

18800

18800

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

17700

17700

A2

سیرجان

12تا20

16500

16500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16800

16800

A3

میانه

14تا32

16800

16800

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16960

16960

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16560

16560

A3

امیرکبیر

14تا20

16160

16110

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16930

16930

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16780

16680

A2

تیکمه داش

12تا18

16580

16430

A3

تیکمه داش

16

16480

16380

A3

تیکمه داش

20تا25

16580

16430

A3

تیکمه داش

32

16580

16430

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17280

17280

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16980

16980

A2

آذرفولاد امین

12

16730

16730

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16730

16730

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16700

6متری

نبشی

4و5و6

16400

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

18100

6متری

ناودانی

6

930000

۱۲متری

ناودانی

8

1250000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردقزوین, میلگردبناب, صادرات میلگرد, میلگردآناهیتا, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ یکشنبه پنجم بهمن 1393 ] [ 11:0 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:04/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17020

16500

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16780

16270

A3

نیشابور

32

17020

16500

A3

صادراتی

14تا28

15600

15200

A3

صادراتی

12و32

15800

15400

A3

صادراتی

14تا28

455دلار

445دلار

A3

صادراتی

12و32

460دلار

450دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17100

17000

A3

اصفهان

16

16950

16770

A3

اصفهان

18

16900

16670

A3

اصفهان

20

-

-

A3

اصفهان

22تا25

17100

17000

A3

اصفهان

28و32

16850

16670

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16880

16770

A3

اهواز

16تا28

16880

16770

A3

اهواز

32

16880

16770

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16500

16450

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15950

15900

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16500

16450

A2

پارس

10

15950

15900

A2

نوشهر

8کلاف

17350

17350

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17200

17200

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17150

17150

A2

شاهین

12و14

16800

16800

A3

شاهین

16تا25

16800

16800

A3

شاهین

28و32

17150

17150

A3

ظفر

8

17030

17000

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16830

16800

A2

ظفر

12و14

16530

16600

A3

ظفر

16تا25

16530

16600

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17250

17150

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16800

16700

A3

شاهرود

14تا25

16550

16450

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16150

16150

A2

ابهر

14تا20

16050

15950

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16180

16170

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16180

16130

A2

آرین فولاد

14تا18

16280

16180

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17150

17150

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16650

16650

A3

آناهیتا

14تا20

16250

16250

A3

آناهیتا

22و25

16250

16250

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17100

17100

A3

نیک صدرا

14تا20

16850

16850

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16700

16750

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

-

16200

A3

پرشین

16تا25

16200

16150

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

16250

16250

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

18800

18800

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

17700

17700

A2

سیرجان

12تا20

16500

16500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16800

16800

A3

میانه

14تا32

16800

16800

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16960

16960

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16660

16560

A3

امیرکبیر

14تا20

16210

16160

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17070

16930

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16920

16780

A2

تیکمه داش

12تا18

16670

16580

A3

تیکمه داش

16

16570

16480

A3

تیکمه داش

20تا25

16670

16580

A3

تیکمه داش

32

16670

16580

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17360

17280

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17060

16980

A2

آذرفولاد امین

12

16810

16730

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16810

16730

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

17500

6متری

نبشی

4و5و6

16800

6متری

نبشی

8و10

17400

6متری

نبشی

12

18400

6متری

ناودانی

6

980000

۱۲متری

ناودانی

8

1270000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 10:47 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:02/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17020

17020

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16780

16780

A3

نیشابور

32

17020

17020

A3

صادراتی

14تا28

15600

15600

A3

صادراتی

12و32

15800

15800

A3

صادراتی

14تا28

455دلار

455دلار

A3

صادراتی

12و32

460دلار

460دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17100

17100

A3

اصفهان

16

17000

16950

A3

اصفهان

18

16950

16900

A3

اصفهان

20

-

-

A3

اصفهان

22تا25

17150

17100

A3

اصفهان

28و32

16850

16850

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16880

16880

A3

اهواز

16تا28

16880

16880

A3

اهواز

32

16880

16880

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16500

16500

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15950

15950

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16500

16500

A2

پارس

10

15950

15950

A2

نوشهر

8کلاف

17350

17350

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17200

17200

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17150

17150

A2

شاهین

12و14

16800

16800

A3

شاهین

16تا25

16800

16800

A3

شاهین

28و32

17150

17150

A3

ظفر

8

17080

17030

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16880

16830

A2

ظفر

12و14

16580

16530

A3

ظفر

16تا25

16580

16530

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17250

17250

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16800

16800

A3

شاهرود

14تا25

16550

16550

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16150

16150

A2

ابهر

14تا20

16050

16050

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16180

16180

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16180

16180

A2

آرین فولاد

14تا18

16280

16280

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17150

17150

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16650

16650

A3

آناهیتا

14تا20

16250

16250

A3

آناهیتا

22و25

16250

16250

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17100

17100

A3

نیک صدرا

14تا20

16850

16850

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16700

16700

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

-

-

A3

پرشین

16تا25

16200

16200

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

16250

16250

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

18850

18800

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

17750

17700

A2

سیرجان

12تا20

16550

16500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16800

16800

A3

میانه

14تا32

16800

16800

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16960

16960

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16660

16660

A3

امیرکبیر

14تا20

16210

16210

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17070

17070

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16920

16920

A2

تیکمه داش

12تا18

16670

16670

A3

تیکمه داش

16

16570

16570

A3

تیکمه داش

20تا25

16670

16670

A3

تیکمه داش

32

16670

16670

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17360

17360

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17060

17060

A2

آذرفولاد امین

12

16810

16810

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16810

16810

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

17500

6متری

نبشی

4و5و6

16800

6متری

نبشی

8و10

17400

6متری

نبشی

12

18400

6متری

ناودانی

6

980000

۱۲متری

ناودانی

8

1270000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم بهمن 1393 ] [ 11:5 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:01/بهمن/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17020

17020

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16790

16780

A3

نیشابور

32

17020

17020

A3

صادراتی

14تا28

15600

15600

A3

صادراتی

12و32

15800

15800

A3

صادراتی

14تا28

455دلار

455دلار

A3

صادراتی

12و32

460دلار

460دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17100

17100

A3

اصفهان

16

17000

16950

A3

اصفهان

18

16950

16900

A3

اصفهان

20

-

-

A3

اصفهان

22تا25

17150

17100

A3

اصفهان

28و32

16850

16850

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

17020

16880

A3

اهواز

16تا28

17020

16880

A3

اهواز

32

17020

16880

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16570

16520

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16020

15970

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16570

16520

A2

پارس

10

16020

15970

A2

نوشهر

8کلاف

17370

17370

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17270

17200

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17170

17150

A2

شاهین

12و14

16670

16800

A3

شاهین

16تا25

16670

16800

A3

شاهین

28و32

17170

17150

A3

ظفر

8

17120

17080

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16920

16880

A2

ظفر

12و14

16620

16580

A3

ظفر

16تا25

16620

16580

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17450

17250

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17000

16800

A3

شاهرود

14تا25

16650

16550

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16150

16150

A2

ابهر

14تا20

16050

16050

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16180

16180

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16180

16180

A2

آرین فولاد

14تا18

16280

16280

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17150

17150

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16650

16650

A3

آناهیتا

14تا20

16250

16250

A3

آناهیتا

22و25

16250

16250

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17100

17100

A3

نیک صدرا

14تا20

16850

16850

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16850

16700

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

-

-

A3

پرشین

16تا25

16300

16200

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

16280

16250

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

18850

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

17750

A2

سیرجان

12تا20

16800

16550

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16850

16800

A3

میانه

14تا32

16850

16800

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17060

16960

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16660

16660

A3

امیرکبیر

14تا20

16210

16210

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17110

17070

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16960

16920

A2

تیکمه داش

12تا18

16760

16670

A3

تیکمه داش

16

16610

16570

A3

تیکمه داش

20تا25

16760

16670

A3

تیکمه داش

32

16760

16670

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17360

17360

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17060

17060

A2

آذرفولاد امین

12

16810

16810

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16810

16810

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

17500

6متری

نبشی

4و5و6

16800

6متری

نبشی

8و10

17400

6متری

نبشی

12

18400

6متری

ناودانی

6

980000

۱۲متری

ناودانی

8

1270000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم بهمن 1393 ] [ 10:52 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:30/دی/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17020

17020

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16790

16790

A3

نیشابور

32

17020

17020

A3

صادراتی

14تا28

15600

15600

A3

صادراتی

12و32

15800

15800

A3

صادراتی

14تا28

455دلار

455دلار

A3

صادراتی

12و32

460دلار

460دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17050

17100

A3

اصفهان

16

17000

17000

A3

اصفهان

18

17000

16950

A3

اصفهان

20

17050

-

A3

اصفهان

22تا25

17200

17150

A3

اصفهان

28و32

16850

16850

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

17020

17020

A3

اهواز

16تا28

17020

17020

A3

اهواز

32

17020

17020

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16620

16570

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16070

16020

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16620

16570

A2

پارس

10

16070

16020

A2

نوشهر

8کلاف

17370

17370

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17270

17270

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17170

17170

A2

شاهین

12و14

16670

16670

A3

شاهین

16تا25

16670

16670

A3

شاهین

28و32

17170

17170

A3

ظفر

8

17150

17120

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16950

16920

A2

ظفر

12و14

16650

16620

A3

ظفر

16تا25

16650

16620

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17450

17450

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17000

17000

A3

شاهرود

14تا25

16650

16650

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16150

16150

A2

ابهر

14تا20

16100

16050

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16180

16180

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16180

16180

A2

آرین فولاد

14تا18

16280

16280

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17150

17150

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16650

16650

A3

آناهیتا

14تا20

16250

16250

A3

آناهیتا

22و25

16250

16250

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17100

17100

A3

نیک صدرا

14تا20

16850

16850

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16860

16850

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

-

-

A3

پرشین

16تا25

16310

16300

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

16350

16280

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

12تا18

-

-

A3

سیرجان

12تا18

16800

16800

A2

سیرجان

12تا18نرمال

-

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16850

16850

A3

میانه

14تا32

16850

16850

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17110

17060

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16710

16660

A3

امیرکبیر

14تا20

16260

16210

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17110

17110

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16960

16960

A2

تیکمه داش

12تا18

16760

16760

A3

تیکمه داش

16

16610

16610

A3

تیکمه داش

20تا25

16760

16760

A3

تیکمه داش

32

16760

16760

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17360

17360

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17060

17060

A2

آذرفولاد امین

12

16810

16810

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16810

16810

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

17500

6متری

نبشی

4و5و6

16800

6متری

نبشی

8و10

17400

6متری

نبشی

12

18400

6متری

ناودانی

6

980000

۱۲متری

ناودانی

8

1270000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ سه شنبه سی ام دی 1393 ] [ 10:45 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:29/دی/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17020

17020

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

16790

16790

A3

نیشابور

32

17020

17020

A3

صادراتی

14تا28

15600

15600

A3

صادراتی

12و32

15800

15800

A3

صادراتی

14تا28

455دلار

455دلار

A3

صادراتی

12و32

460دلار

460دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17020

17050

A3

اصفهان

16

17000

17000

A3

اصفهان

18

17000

17000

A3

اصفهان

20

17020

17050

A3

اصفهان

22تا25

17250

17200

A3

اصفهان

28و32

16900

16850

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

17070

17020

A3

اهواز

16تا28

17070

17020

A3

اهواز

32

17070

17020

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16670

16620

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16120

16070

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16670

16620

A2

پارس

10

16120

16070

A2

نوشهر

8کلاف

17370

17370

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17280

17270

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17180

17170

A2

شاهین

12و14

16680

16670

A3

شاهین

16تا25

16680

16670

A3

شاهین

28و32

17180

17170

A3

ظفر

8

17170

17150

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16970

16950

A2

ظفر

12و14

16670

16650

A3

ظفر

16تا25

16670

16650

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20110

20110

A3

گلستان

10

18610

18610

A3

گلستان

12

17610

17610

A3

گلستان

14تا28

17610

17610

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

17450

17450

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17000

17000

A3

شاهرود

14تا25

16650

16650

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16150

16150

A2

ابهر

14تا20

16100

16100

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

19000

19000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

18200

18200

A3

سمنان

12

17480

17480

A3

سمنان

14تا28

17380

17380

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16230

16180

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16230

16180

A2

آرین فولاد

14تا18

-

16280

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17230

17150

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16730

16650

A3

آناهیتا

14تا20

16330

16250

A3

آناهیتا

22و25

16330

16250

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17100

17100

A3

نیک صدرا

14تا20

16850

16850

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

16860

16810

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14

16460

-

A3

پرشین

16تا25

16360

16310

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

16350

16350

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

12تا18

-

-

A3

سیرجان

12تا18

16900

16800

A2

سیرجان

12تا18نرمال

14850

-

A2

                                                                                                (میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16980

16850

A3

میانه

14تا32

16980

16850

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17010

17110

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16660

16710

A3

امیرکبیر

14تا20

16210

16260

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17130

17110

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16980

16960

A2

تیکمه داش

12تا18

16780

16760

A3

تیکمه داش

16

16630

16610

A3

تیکمه داش

20تا25

16780

16760

A3

تیکمه داش

32

16780

16760

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17360

17360

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17060

17060

A2

آذرفولاد امین

12

16810

16810

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16810

16810

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

17500

6متری

نبشی

4و5و6

16800

6متری

نبشی

8و10

17400

6متری

نبشی

12

18400

6متری

ناودانی

6

980000

۱۲متری

ناودانی

8

1270000

۱۲متری

ناودانی

10

1770000

۱۲متری

ناودانی

12

2170000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و نهم دی 1393 ] [ 10:51 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمیتر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان واطلاعات قیمت میلگرد به صورت لحظه ای

" فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی "

"صادرات میلگرد به کشورهای همسایه"

"با ما تماس بگیرید"

تلفکس: 42625707 - 051

تلفن (10 خط): 94115551 - 051


مدیریت فروش :

09151515551

دفتر مرکزی : نیشابور

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
اوقات شرعی
برچسبها وب
آهن (12)
عرضه مستقيم میلگردایران-قیمت میلگرد-فروش میلگرد-ميلگرد [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ]
Online User