بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران

بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران
قیمت میلگرد نیشابور از کارخانه فولاد خراسان(قیمت میلگرد-فروش میلگرد) 
قالب وبلاگ
مترجم وجستجوگر
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلی اولاد الحسین عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

السلام عليك يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده ( آجرک الله ياصاحب الزمان)

تاریخ:۰۸/آبان/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۸۰

۱۸۲۸۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۷۰

۱۷۹۷۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

پارس

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۷۸۳۰

۱۷۸۳۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

-

-

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۳۸۰

۱۷۳۸۰

A2

تاکستان

۸کلاف

-

-

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

ظفر

۸

۱۸۹۵۰

۱۸۹۵۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۵۰

-

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۷۵۰

۱۷۷۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

-

-

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۴و۱۶

-

۱۷۹۵۰

A3

آناهیتا

۱۸تا۲۵

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

پرشین فولاد

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۰

۱۸۶۱۰

۱۸۶۳۰

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

۱۲

۱۸۳۱۰

۱۸۳۳۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۲۳۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

-

-

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۷۶۰

۱۷۷۶۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۸۹۵۰

۱۸۹۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۴۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۲۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰

۱۸۹۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۴۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: lمیلگرد, قیمت میلگرد, میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی
[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 10:42 ] [ عارفخانی ]

السلام عليكم يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده.

( آجرک الله ياصاحب الزمان)

فرارسیدن ماه محرم را به شیعیان وتمامی عاشقان امام حسين(ع) تسليت عرض مينمايیم.

تاریخ:۰۷/آبان/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۸۰

۱۸۲۸۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۵۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۰۰۰

۱۷۹۵۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۰۰۰

۱۷۹۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۸۰

۱۷۹۷۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

پارس

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۷۹۸۰

۱۷۸۳۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

-

-

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۳۸۰

۱۷۳۸۰

A2

تاکستان

۸کلاف

-

-

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

ظفر

۸

۱۹۰۰۰

۱۸۹۵۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۱۰۰

۱۸۰۵۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۰۰۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۰۰

۱۷۷۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

-

-

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

-

-

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

پرشین فولاد

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۷۹۰۰

۱۷۹۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۰

۱۸۶۱۰

۱۸۶۱۰

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

۱۲

۱۸۳۱۰

۱۸۳۱۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۲۳۰

۱۸۲۳۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

-

-

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۷۶۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۸۹۰۰

۱۸۹۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۴۵۰

۱۸۵۰۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۳۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۱۰۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۱۰۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۱۰۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۴۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۲۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰

۱۸۹۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگردنیشابور, قیمت میلگرد, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی, کارخانه فولادخراسان
[ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 10:53 ] [ عارفخانی ]

السلام عليكم يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده.

( آجرک الله ياصاحب الزمان)

فرارسیدن ماه محرم را به شیعیان وتمامی عاشقان امام حسين(ع) تسليت عرض مينمايیم.

تاریخ:۰۶/آبان/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۸۰

۱۸۲۸۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۸۰۰

۱۸۶۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۰۰

۱۸۰۵۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۲۰۰

۱۸۰۰۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۱۵۰

۱۸۰۵۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۰۰

۱۸۰۰۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۰۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

پارس

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۷۹۸۰

۱۷۸۸۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

-

-

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۳۸۰

۱۷۳۸۰

A2

تاکستان

۸کلاف

-

-

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۰۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

ظفر

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۱۵۰

۱۸۲۰۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۵۰

۱۷۸۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

-

-

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

-

-

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۲۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

پرشین فولاد

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۰

۱۸۶۱۰

۱۸۶۱۰

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

۱۲

۱۸۳۱۰

۱۸۳۱۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۲۳۰

۱۸۲۳۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۳۶۰

-

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

-

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۴۵۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۴۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۲۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰

۱۸۹۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, فروش میلگرد, قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, میلگرد قزوین
[ سه شنبه ششم آبان 1393 ] [ 10:51 ] [ عارفخانی ]

السلام عليكم يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده.

( آجرک الله ياصاحب الزمان)

فرارسیدن ماه محرم را به شیعیان وتمامی عاشقان امام حسين(ع) تسليت عرض مينمايیم.

تاریخ:۰۵/آبان/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۳۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۶۰

۱۸۲۸۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۷۵۰

۱۸۸۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۱۵۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۵۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۰۵۰

۱۸۱۰۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

پارس

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

-

-

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۳۸۰

۱۷۳۸۰

A2

تاکستان

۸کلاف

-

-

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۰۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

ظفر

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

-

۱۸۴۰۰

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

-

-

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

-

-

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۲۰

۱۸۰۲۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

پرشین فولاد

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۳۳۰

۱۸۳۰۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۷۹۰۰

۱۷۹۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۰

-

۱۸۶۱۰

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

۱۲

۱۸۴۰۰

۱۸۳۱۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۳۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۵۲۰

۱۸۳۶۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

۱۸۱۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۴۵۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۴۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۲۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰

۱۸۹۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, فروش میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردبناب
[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 10:45 ] [ عارفخانی ]

السلام عليكم يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده.

( آجرک الله ياصاحب الزمان)

فرارسیدن ماه محرم را به شیعیان وتمامی عاشقان امام حسين(ع) تسليت عرض مينمايیم.

تاریخ:۰۴/آبان/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۸۰۰

۱۸۷۵۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۸۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۲۰

۱۸۰۵۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۰۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۳۰

۱۷۹۸۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۳۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

پارس

۸

۱۸۴۸۰

۱۸۴۸۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

-

-

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۳۸۰

۱۷۳۸۰

A2

تاکستان

۸کلاف

-

-

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۳۰

۱۷۹۳۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

-

-

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

-

-

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۳۵۰

-

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

۱۸۲۰۰

-

A3

نیک صدرا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۲۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A3

پرشین فولاد

۱۲

-

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۴۳۰

۱۸۳۳۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۷۹۳۰

۱۷۹۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۵۲۰

۱۸۵۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

۱۸۱۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۸۹۵۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۴۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۲۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰

۱۸۹۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگرد
[ یکشنبه چهارم آبان 1393 ] [ 10:48 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۰۳/آبان/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۸۵۰

۱۸۸۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۲۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۵۰

۱۸۱۸۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۲۲۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۵۰

۱۷۹۳۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۳۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۴۸۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۸۰

۱۷۹۳۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۰۳۰

۱۷۹۸۰

A2

پارس

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۴۸۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۸۰

۱۷۹۳۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۸۰۳۰

۱۷۹۸۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۸۸۰

-

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۴۳۰

۱۷۳۸۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۰۳۰

-

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۸۰

۱۷۹۳۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

-

-

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

-

۱۸۱۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۸۰

-

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۱۰۰

۱۸۰۵۰

A3

پرشین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۴۵۰

۱۸۴۳۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۸۰۰۰

۱۷۹۳۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۵۲۰

۱۸۵۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

۱۸۱۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۰۰۰

۱۸۹۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۴۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۲۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰

۱۸۹۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: قیمت میلگرد, میلگرد, میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 10:53 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۰۱/آبان/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۲۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۲۲۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A2

پارس

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۸۸۰

۱۷۸۸۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۴۳۰

۱۷۴۳۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۰۳۰

۱۹۰۳۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۰۵۰

۱۹۰۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۸۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

-

-

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۰۰

۱۷۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۴

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A2

ابهر

۱۶تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۲۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۸۰

۱۸۱۸۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

پرشین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۵۲۰

۱۸۵۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

۱۸۱۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۷۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۹۰۰

۶متری

نبشی

۵

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۶

۱۹۳۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, قیمت میلگردصادراتی, صادر ات میلگرد, میلگردنیشابور
[ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 10:49 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۳۰/مهر/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۹۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۵۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۲۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۲۵۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۲۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۲۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۲۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A2

پارس

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۸۴۳۰

۱۸۰۳۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۸۸۰

۱۷۸۸۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۴۳۰

۱۷۴۳۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۰۳۰

۱۹۰۳۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۲۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۵۵۰

A2

شاهین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۲۸و۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۳۰۰

۱۸۲۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۱۰۰

۱۹۰۵۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۴۰۰

۱۸۳۵۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۱۰۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۸۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

-

-

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۷۹۰۰

A2

ابهر

۱۶تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۲۰۰

۱۶۲۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۸۰

۱۸۱۸۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

پرشین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۴۳۰

۱۸۴۰۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۳۳۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۵۲۰

۱۸۵۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

۱۸۱۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۰۵۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۰۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۰۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۷۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۹۰۰

۶متری

نبشی

۵

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۶

۱۹۳۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, قیمت میلگردصادراتی, صادر ات میلگرد, میلگردنیشابور
[ چهارشنبه سی ام مهر 1393 ] [ 10:48 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۹/مهر/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۸۰

۱۷۹۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

-

۱۸۸۵۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۵۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۲۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A2

پارس

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۸۴۳۰

۱۸۴۳۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۸۸۰

۱۷۸۸۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۴۳۰

۱۷۴۳۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۰۳۰

۱۹۰۳۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۲۵۰

۱۹۲۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

شاهین

۱۲و۲۸و۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۸۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

-

-

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

ابهر

۱۶تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۲۰۰

۱۶۲۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۸۰

۱۸۱۸۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۰۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

پرشین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۴۳۰

۱۸۴۳۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۳۳۰

۱۸۳۳۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۵۲۰

۱۸۵۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

۱۸۱۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۰۷۰

۱۹۰۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۷۰

۱۸۵۵۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۷۰

۱۸۳۵۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۲۲۰

۱۸۲۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۲۲۰

۱۸۲۰۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۲۲۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۱۰۰

۱۹۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۵۵۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۳۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۷۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۹۰۰

۶متری

نبشی

۵

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۶

۱۹۳۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۶۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۱۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: قیمت میلگرد, میلگرد, قیمت میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 10:50 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۸/مهر/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۲۶۰

۱۸۲۶۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۲۵دلار

۵۲۵دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

-

-

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۲۵۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۱۰۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A2

پارس

۸

۱۸۵۳۰

۱۸۵۳۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۸۷۳۰

۱۸۴۳۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۸۸۰

۱۷۸۸۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۴۳۰

۱۷۴۳۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۰۳۰

۱۹۰۳۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۸۰

۱۷۹۸۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۲۵۰

۱۹۲۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

شاهین

۱۲و۲۸و۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۵

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۸۰۰

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

۱۲

-

-

A3

شاهرود

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

ابهر

۱۶تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰نرمال

۱۶۲۰۰

۱۶۲۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۲۲۰

۱۸۱۸۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

پرشین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۱۰

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۲

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۲۲

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۴۳۰

۱۸۴۳۰

A3

میانه

۱۴تا۳۲

۱۸۳۳۰

۱۸۳۳۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

۱۸۵۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۱۶۰

۱۸۱۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۱۰

۱۷۸۱۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۰۷۰

۱۹۰۷۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۳۷۰

۱۸۳۷۰

A3

تیکمه داش

۱۶

۱۸۲۲۰

۱۸۲۲۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۲۲۰

۱۸۲۲۰

A3

تیکمه داش

۳۲

۱۸۲۲۰

۱۸۲۲۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۷۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۰۰

۶متری

نبشی

۵

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۶

۱۹۳۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۷۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۴۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۳۳۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 10:40 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمیتر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان واطلاعات قیمت میلگرد به صورت لحظه ای

" فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی "

"صادرات میلگرد به کشورهای همسایه"

"با ما تماس بگیرید"

تلفکس: 42625707 - 051

تلفن (10 خط): 94115551 - 051


مدیریت فروش :

09151515551

دفتر مرکزی : نیشابور

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
اوقات شرعی
برچسبها وب
آهن (12)
شمس (1)
عرضه مستقيم میلگردایران-قیمت میلگرد-فروش میلگرد-ميلگرد [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ]
Online User