بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران

بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران
قیمت میلگرد نیشابور از کارخانه فولاد خراسان(قیمت میلگرد-فروش میلگرد) 
قالب وبلاگ
مترجم وجستجوگر
در اين وبلاگ
در كل اينترنت
                   فروش فاکتور رسمی سه ماهه سوم سال 93

تاریخ:27/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17530

17530

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17320

17320

A3

نیشابور

32

17530

17530

A3

صادراتی

12تا32

500دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17520

17520

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17650

17650

A3

اصفهان

16

17470

17470

A3

اصفهان

18

17400

17400

A3

اصفهان

20

17550

17550

A3

اصفهان

22تا28

17550

17550

A3

اصفهان

32

-

-

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

17920

17920

A3

اهواز

16تا28

17820

17820

A3

اهواز

32

17820

17820

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17270

17270

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16720

16720

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

17270

17270

A2

پارس

10

16720

16720

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

16720

16720

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18100

18100

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17600

17600

A2

شاهین

12و14

17600

17600

A3

شاهین

16تا25

17600

17600

A3

شاهین

28و32

17800

17800

A3

ظفر

8

18000

18000

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17500

17500

A2

ظفر

12و14

17300

17300

A3

ظفر

16تا28

17200

17200

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18100

18100

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17700

17700

A3

شاهرود

14تا25

17500

17500

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16750

16700

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16750

16700

A2

ابهر

14تا20

17000

17000

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16920

16900

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16920

16900

A2

آرین فولاد

16و18

16970

16950

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17810

17760

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17610

17460

A3

آناهیتا

14تا25

17160

17060

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17550

17550

A3

نیک صدرا

14تا20

17450

17450

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17350

17350

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14تا18

17100

17100

A3

پرشین

20تا25

17200

17200

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17120

17020

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17800

17800

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18060

18060

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17810

17810

A3

میانه

14تا32

17560

17560

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17460

17460

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17260

17260

A3

امیرکبیر

14تا20

16860

16860

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18130

18130

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

17730

17730

A2

تیکمه داش

14و12

17590

17590

A3

تیکمه داش

16

17480

17480

A3

تیکمه داش

18تا25

17480

17480

A3

تیکمه داش

32

17480

17480

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18190

18190

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17790

17790

A2

آذرفولاد امین

12

17690

17690

A3

آذرفولاد امین

14تا32

17540

17540

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, قیمت میلگرد, قیمت میلگردصادراتی, صادرات میلگردنیشابور, میلگرد
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 ] [ 10:36 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:26/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17550

17530

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17320

17320

A3

نیشابور

32

17550

17530

A3

صادراتی

12تا32

500دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17500

17520

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

-

17650

A3

اصفهان

16

17470

17470

A3

اصفهان

18

17370

17400

A3

اصفهان

20

17700

17550

A3

اصفهان

22تا28

17650

17550

A3

اصفهان

32

-

-

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

17920

17920

A3

اهواز

16تا28

17820

17820

A3

اهواز

32

17820

17820

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17320

17270

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16770

16720

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

17320

17270

A2

پارس

10

16770

16720

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

16770

16720

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18150

18100

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17650

17600

A2

شاهین

12و14

17650

17600

A3

شاهین

16تا25

17650

17600

A3

شاهین

28و32

17850

17800

A3

ظفر

8

18080

18000

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17580

17500

A2

ظفر

12و14

17380

17300

A3

ظفر

16تا28

17280

17200

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18100

18100

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17700

17700

A3

شاهرود

14تا25

17500

17500

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16750

16750

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16750

16750

A2

ابهر

14تا20

17000

17000

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16930

16920

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16930

16920

A2

آرین فولاد

16و18

16980

16970

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17810

17810

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17610

17610

A3

آناهیتا

14تا25

17210

17160

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17550

17550

A3

نیک صدرا

14تا20

17450

17450

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

17150

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16و18

17150

17100

A3

پرشین

20تا25

17250

17200

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17220

17120

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17900

17800

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18110

18060

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17860

17810

A3

میانه

14تا32

17610

17560

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17560

17460

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17360

17260

A3

امیرکبیر

14تا20

16960

16860

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18180

18130

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

17780

17730

A2

تیکمه داش

14و12

17600

17590

A3

تیکمه داش

16

17500

17480

A3

تیکمه داش

18تا25

17500

17480

A3

تیکمه داش

32

17500

17480

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18230

18190

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17830

17790

A2

آذرفولاد امین

12

17730

17690

A3

آذرفولاد امین

14تا32

17580

17540

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ] [ 10:35 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:25/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17550

17550

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17320

17320

A3

نیشابور

32

17550

17550

A3

صادراتی

12تا32

500دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17570

17500

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17570

-

A3

اصفهان

16

17470

17470

A3

اصفهان

18

17420

17370

A3

اصفهان

20

-

17700

A3

اصفهان

22تا28

17520

17650

A3

اصفهان

32

-

-

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

-

17920

A3

اهواز

16تا28

17850

17820

A3

اهواز

32

17850

17820

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17370

17320

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16820

16770

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

17370

17320

A2

پارس

10

16820

16770

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

16820

16770

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18200

18150

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17700

17650

A2

شاهین

12و14

17700

17650

A3

شاهین

28و32

17900

17850

A3

شاهین

16تا25

17700

17650

A3

ظفر

8

18100

18080

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17600

17580

A2

ظفر

12و14

17400

17380

A3

ظفر

16تا28

17300

17280

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18100

18100

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17700

17700

A3

شاهرود

14تا25

17500

17500

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16850

16750

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16850

16750

A2

ابهر

14تا20

17000

17000

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16930

16930

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16930

16930

A2

آرین فولاد

16و18

16980

16980

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17810

17810

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17610

17610

A3

آناهیتا

14تا25

17210

17210

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17550

17550

A3

نیک صدرا

14تا20

17450

17450

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17400

17350

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16و18

17200

17150

A3

پرشین

20تا25

17300

17250

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17220

17220

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17900

17900

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18110

18110

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17860

17860

A3

میانه

14تا32

17610

17610

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17610

17560

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17410

17360

A3

امیرکبیر

14تا20

17010

16960

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18180

18180

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

17780

17780

A2

تیکمه داش

14و12

17600

17600

A3

تیکمه داش

16

17500

17500

A3

تیکمه داش

18تا25

17500

17500

A3

تیکمه داش

32

17500

17500

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18250

18230

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17850

17830

A2

آذرفولاد امین

12

17750

17730

A3

آذرفولاد امین

14تا32

17600

17580

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 ] [ 10:59 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:24/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17550

17550

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17320

17320

A3

نیشابور

32

17550

17550

A3

صادراتی

12تا32

500دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17650

17570

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17650

17570

A3

اصفهان

16

17550

17470

A3

اصفهان

18

17550

17420

A3

اصفهان

20

17650

-

A3

اصفهان

22تا28

17650

17520

A3

اصفهان

32

-

-

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

-

-

A3

اهواز

16تا28

17870

17850

A3

اهواز

32

17870

17850

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17420

17370

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16870

16820

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

17420

17370

A2

پارس

10

16870

16820

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

16870

16820

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18200

18200

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17700

17700

A2

شاهین

12و14

17700

17700

A3

شاهین

28و32

17900

17900

A3

شاهین

16تا25

17700

17700

A3

ظفر

8

18150

18100

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17650

17600

A2

ظفر

12و14

17450

17400

A3

ظفر

16تا28

17350

17300

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18150

18100

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17750

17700

A3

شاهرود

14تا25

17550

17500

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16900

16850

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16900

16850

A2

ابهر

14تا20

17050

17000

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

16980

16930

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

16980

16930

A2

آرین فولاد

16و18

17080

16980

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17800

17810

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17600

17610

A3

آناهیتا

14تا25

17200

17210

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17650

17550

A3

نیک صدرا

14تا20

17550

17450

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17450

17400

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16و18

17250

17200

A3

پرشین

20تا25

17350

17300

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17320

17220

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17900

17900

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18120

18110

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17890

17860

A3

میانه

14تا32

17620

17610

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17660

17610

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17460

17410

A3

امیرکبیر

14تا20

17060

17010

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18190

18180

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

17790

17780

A2

تیکمه داش

14و12

17600

17600

A3

تیکمه داش

16

17500

17500

A3

تیکمه داش

18تا25

17500

17500

A3

تیکمه داش

32

17500

17500

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18340

18250

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

17940

17850

A2

آذرفولاد امین

12

-

17750

A3

آذرفولاد امین

14تا32

17590

17600

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 10:51 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:23/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17550

17550

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17320

17320

A3

نیشابور

32

17550

17550

A3

صادراتی

12تا32

500دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17500

17650

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17500

17650

A3

اصفهان

16

17500

17550

A3

اصفهان

18

17500

17550

A3

اصفهان

20

17600

17650

A3

اصفهان

22تا32

17550

17650

A3

اصفهان

28

17550

-

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

-

-

A3

اهواز

16تا28

17900

17870

A3

اهواز

32

17900

17870

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17470

17420

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16920

16870

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

17470

17420

A2

پارس

10

16920

16870

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

16920

16870

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18150

18200

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17700

17700

A2

شاهین

12و14

17550

17700

A3

شاهین

28و32

17700

17900

A3

شاهین

16تا25

17450

17700

A3

ظفر

8

18150

18150

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17650

17650

A2

ظفر

12و14

17450

17450

A3

ظفر

16تا28

17350

17350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18150

18150

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17750

17750

A3

شاهرود

14تا25

17550

17550

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

16950

16900

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

16950

16900

A2

ابهر

14تا20

17050

17050

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

17120

16980

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

17120

16980

A2

آرین فولاد

16و18

17170

17080

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17800

17800

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17600

17600

A3

آناهیتا

14تا25

17200

17200

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17650

17650

A3

نیک صدرا

14تا20

17550

17550

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17450

17450

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16و18

17250

17250

A3

پرشین

20تا25

17350

17350

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17320

17320

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17900

17900

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18120

18120

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17890

17890

A3

میانه

14تا32

17620

17620

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17660

17660

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17460

17460

A3

امیرکبیر

14تا20

17060

17060

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18370

18190

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

17960

17790

A2

تیکمه داش

14و12

17850

17600

A3

تیکمه داش

16

17700

17500

A3

تیکمه داش

18تا25

17700

17500

A3

تیکمه داش

32

17700

17500

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18440

18340

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

18040

17940

A2

آذرفولاد امین

12و14

17840

17740

A3

آذرفولاد امین

16تا32

17690

17590

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, فروش میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 ] [ 10:46 ] [ عارفخانی ]

بسوز ای دل که امروز اربعین است  

عزای پور ختم المرسلین است  

قیام کربلایش تا قیامت

سراسر درس، بهر مسلمین است 

اربعین حسینی تسلیت باد


 
برچسبها: صادرات میلگرد نیشابور, قیمت میلگرد, فروش میلگرد, کارخانه فولادخراسان
[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 1:25 ] [ عارفخانی ]

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلی اولاد الحسین عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

السلام عليك يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده ( آجرک الله ياصاحب الزمان)

تاریخ:20/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17560

17550

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17330

17320

A3

نیشابور

32

17560

17550

A3

صادراتی

12تا32

500دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17400

17500

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17400

17500

A3

اصفهان

16

17400

17500

A3

اصفهان

18

17400

17500

A3

اصفهان

20

17500

17600

A3

اصفهان

22تا32

17450

17550

A3

اصفهان

28

17450

17550

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

-

-

A3

اهواز

16تا28

17900

17900

A3

اهواز

32

17900

17900

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17520

17470

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

16970

16920

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

17520

17470

A2

پارس

10

16970

16920

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

16970

16920

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18150

18150

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17700

17700

A2

شاهین

12و14

17550

17550

A3

شاهین

28و32

17700

17700

A3

شاهین

16تا25

17450

17450

A3

ظفر

8

18250

18150

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17650

17650

A2

ظفر

12و14

17450

17450

A3

ظفر

16تا28

17350

17350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18150

18150

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17750

17750

A3

شاهرود

14تا25

17550

17550

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

17000

16950

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

17000

16950

A2

ابهر

14تا20

17100

17050

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

17120

17120

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

17120

17120

A2

آرین فولاد

16

17170

17170

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17810

17800

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17610

17600

A3

آناهیتا

14تا25

17210

17200

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17650

17650

A3

نیک صدرا

14تا20

17550

17550

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17450

17450

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16و18

17250

17250

A3

پرشین

20تا25

17350

17350

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17320

17320

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17900

17900

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18120

18120

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17880

17890

A3

میانه

14تا32

17610

17620

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17660

17660

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17460

17460

A3

امیرکبیر

14تا20

17060

17060

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18370

18370

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

17960

17960

A2

تیکمه داش

14و12

17850

17850

A3

تیکمه داش

16

17700

17700

A3

تیکمه داش

18تا25

17700

17700

A3

تیکمه داش

32

17700

17700

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18440

18440

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

18040

18040

A2

آذرفولاد امین

12و14

17840

17840

A3

آذرفولاد امین

16تا32

17690

17690

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, فروش میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 10:34 ] [ عارفخانی ]

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلی اولاد الحسین عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

السلام عليك يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده ( آجرک الله ياصاحب الزمان)

تاریخ:19/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17550

17560

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17320

17330

A3

نیشابور

32

17550

17560

A3

صادراتی

12تا32

500دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17420

17400

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17420

17400

A3

اصفهان

16

17420

17400

A3

اصفهان

18

17420

17400

A3

اصفهان

20

17550

17500

A3

اصفهان

22تا32

17450

17450

A3

اصفهان

28

17450

17450

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

-

-

A3

اهواز

16تا28

17900

17900

A3

اهواز

32

17900

17900

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17570

17520

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

17020

16970

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

17570

17520

A2

پارس

10

17020

16970

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

17020

16970

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18250

18150

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17800

17700

A2

شاهین

12و14

17650

17550

A3

شاهین

28و32

17700

17700

A3

شاهین

16تا25

17550

17450

A3

ظفر

8

18250

18250

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17650

17650

A2

ظفر

12و14

17450

17450

A3

ظفر

16تا28

17350

17350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18150

18150

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17750

17750

A3

شاهرود

14تا25

17550

17550

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

17050

17000

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

17050

17000

A2

ابهر

14تا20

17150

17100

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

17120

17120

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

17120

17120

A2

آرین فولاد

16

17170

17170

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

-

17810

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17610

17610

A3

آناهیتا

14تا25

17210

17210

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17650

17650

A3

نیک صدرا

14تا20

17550

17550

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17500

17450

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16و18

17300

17250

A3

پرشین

20تا25

17400

17350

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17330

17320

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17900

17900

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18120

18120

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17890

17880

A3

میانه

14تا32

17620

17610

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17710

17660

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17510

17460

A3

امیرکبیر

14تا20

17110

17060

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18480

18370

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

18080

17960

A2

تیکمه داش

14و12

17890

17850

A3

تیکمه داش

16

17740

17700

A3

تیکمه داش

18تا25

17740

17700

A3

تیکمه داش

32

17740

17700

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18440

18440

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

18040

18040

A2

آذرفولاد امین

12و14

17840

17840

A3

آذرفولاد امین

16تا32

17690

17690

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, فروش میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردقزوین, میلگردبناب
ادامه مطلب
[ چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ] [ 10:55 ] [ عارفخانی ]

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلی اولاد الحسین عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

السلام عليك يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده ( آجرک الله ياصاحب الزمان)

تاریخ:18/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17550

17550

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17320

17320

A3

نیشابور

32

17550

17550

A3

صادراتی

12تا32

505دلار

500دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17610

17420

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17610

17420

A3

اصفهان

16

17610

17420

A3

اصفهان

18

17560

17420

A3

اصفهان

20

17750

17550

A3

اصفهان

22تا32

17720

17450

A3

اصفهان

28

17560

17450

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14و16

-

-

A3

اهواز

18تا28

17900

17900

A3

اهواز

32

17900

17900

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17620

17570

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

17070

17020

A2

قزوین

10ساده

17120

-

A2

پارس

8

17620

17570

A2

پارس

10

17070

17020

A2

نوشهر

8کلاف

17720

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

17070

17020

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18250

18250

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17800

17800

A2

شاهین

12و14

17650

17650

A3

شاهین

28و32

17700

17700

A3

شاهین

16تا25

17550

17550

A3

ظفر

8

18250

18250

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17650

17650

A2

ظفر

12و14

17450

17450

A3

ظفر

16تا28

17350

17350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18250

18150

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17850

17750

A3

شاهرود

14تا25

17650

17550

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

17100

17050

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

17100

17050

A2

ابهر

14تا20

17150

17150

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

17170

17120

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

17170

17120

A2

آرین فولاد

16

17220

17170

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17800

-

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17600

17610

A3

آناهیتا

14تا25

17250

17210

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17650

17650

A3

نیک صدرا

14تا20

17550

17550

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17610

17500

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16و18

17410

17300

A3

پرشین

20تا25

17510

17400

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17330

17330

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

17900

17900

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18170

18120

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17920

17890

A3

میانه

14تا32

17670

17620

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17710

17710

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17510

17510

A3

امیرکبیر

14تا20

17110

17110

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18480

18480

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

18080

18080

A2

تیکمه داش

14و12

17890

17890

A3

تیکمه داش

16

17740

17740

A3

تیکمه داش

18تا25

17740

17740

A3

تیکمه داش

32

17740

17740

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18440

18440

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

18040

18040

A2

آذرفولاد امین

12و14

17840

17840

A3

آذرفولاد امین

16تا32

17690

17690

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, قیمت میلگرد, کارخانه فولادخراسان, صادرات میلگرد, میلگرد
ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 10:52 ] [ عارفخانی ]

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَعلی اولاد الحسین عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

السلام عليك يااباصالح المهدى (عج).السلام عليك ياامين الله فى ارضه وحجته على عباده ( آجرک الله ياصاحب الزمان)

تاریخ:17/آذر/1393

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

17560

17550

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

17330

17320

A3

نیشابور

32

17560

17550

A3

صادراتی

12تا32

505دلار

505دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

17720

17610

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

17720

17610

A3

اصفهان

16

17720

17610

A3

اصفهان

18

17620

17560

A3

اصفهان

20

17820

17750

A3

اصفهان

22تا32

17720

17720

A3

اصفهان

28

17620

17560

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14و16

-

-

A3

اهواز

18تا28

17900

17900

A3

اهواز

32

17900

17900

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

17750

17620

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

17200

17070

A2

قزوین

10ساده

17250

17120

A2

پارس

8

17750

17620

A2

پارس

10

17200

17070

A2

نوشهر

8کلاف

17750

17720

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

17200

17070

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

18350

18250

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

18000

17800

A2

شاهین

12و14

17750

17650

A3

شاهین

28و32

17800

17700

A3

شاهین

16تا25

17650

17550

A3

ظفر

8

18300

18250

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10

17700

17650

A2

ظفر

12و14

17500

17450

A3

ظفر

16تا28

17400

17350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

20510

20510

A3

گلستان

10

19810

19810

A3

گلستان

12

18810

18810

A3

گلستان

14تا28

18810

18810

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

18250

18250

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

17850

17850

A3

شاهرود

14تا25

17650

17650

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

17150

17100

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

17150

17100

A2

ابهر

14تا20

17300

17150

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

20000

20000

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

19700

19700

A3

سمنان

12

18500

18500

A3

سمنان

14تا28

18400

18400

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

17220

17170

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

12

17220

17170

A2

آرین فولاد

16

17220

17220

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

17880

17800

A3بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

17680

17600

A3

آناهیتا

14تا25

17330

17250

A3

                                                                                                (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

17700

17650

A3

نیک صدرا

14تا20

17500

17550

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

12

17610

17610

A3بارگيري۳سایز

پرشین

14تا18

17410

17410

A3

پرشین

20تا25

17510

17510

A3

                                                                                                (میلگرد آریان ذوب)  

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

17350

17330

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

14

-

-

A3

سیرجان

12تا18

18000

17900

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

18170

18170

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

17920

17920

A3

میانه

14تا32

17670

17670

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

17810

17710

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

17610

17510

A3

امیرکبیر

14تا20

17210

17110

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

18500

18480

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

18100

18080

A2

تیکمه داش

14و12

17910

17890

A3

تیکمه داش

16

17760

17740

A3

تیکمه داش

18تا25

17760

17740

A3

تیکمه داش

32

17760

17740

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

18450

18440

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

18050

18040

A2

آذرفولاد امین

12و14

17850

17840

A3

آذرفولاد امین

16تا32

17700

17690

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

19350

6متری

نبشی

4و5

18150

6متری

نبشی

6و8

18150

6متری

نبشی

10

18750

6متری

ناودانی

6

1080000

۱۲متری

ناودانی

8

1390000

۱۲متری

ناودانی

10

1800000

۱۲متری

ناودانی

12

2310000

۱۲متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, قیمت میلگرد, کارخانه فولادخراسان, صادرات میلگرد, میلگرد
ادامه مطلب
[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ 10:59 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمیتر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان واطلاعات قیمت میلگرد به صورت لحظه ای

" فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی "

"صادرات میلگرد به کشورهای همسایه"

"با ما تماس بگیرید"

تلفکس: 42625707 - 051

تلفن (10 خط): 94115551 - 051


مدیریت فروش :

09151515551

دفتر مرکزی : نیشابور

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
اوقات شرعی
برچسبها وب
آهن (12)
عرضه مستقيم میلگردایران-قیمت میلگرد-فروش میلگرد-ميلگرد [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ]
Online User