بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران

بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران
قیمت میلگرد نیشابور از کارخانه فولاد خراسان(قیمت میلگرد-فروش میلگرد) 
قالب وبلاگ
مترجم وجستجوگر
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

تاریخ:07/اسفند/1393

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15830

15830

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15600

15600

A3

نیشابور

32

15830

15830

A3

صادراتی

14تا28

14550

14550

A3

صادراتی

12و32

14750

14750

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15750

15750

A3

اصفهان

16

15520

15520

A3

اصفهان

18تا20

15520

15520

A3

اصفهان

22

15620

15620

A3

اصفهان

25

-

-

A3

اصفهان

28

15520

15520

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10کلاف

16500

16500

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12کلاف

16600

16600

A3

اهواز

14

15650

15650

A3

اهواز

16تا28

15650

15650

A3

اهواز

32

15650

15650

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15970

15890

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15420

15390

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15970

15890

A2

پارس

10

15420

15390

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17000

17000

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17000

17000

A2

شاهین

12و14

16600

16600

A3

شاهین

16تا25

16600

16600

A3

شاهین

28و32

16600

16600

A3

ظفر

8

16400

16400

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16200

16200

A2

ظفر

12و14

15900

15900

A3

ظفر

16تا25

15900

15900

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16400

16400

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16000

16000

A3

شاهرود

14تا25

15700

15700

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15380

15380

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

-

-

A2

ابهر

14تا20

15380

15380

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15520

15510

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15520

15510

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

15320

15340

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16630

16630

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16130

16130

A3

آناهیتا

14تا20

15630

15630

A3

آناهیتا

22و25

15630

15630

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

15750

15750

A3

نیک صدرا

14تا20

15650

15650

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15400

15300

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15450

15350

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16150

16150

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16480

16480

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16080

16080

A3

امیرکبیر

14تا25

15230

15230

A3

امیرکبیر

28و32

15430

15430

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17000

17000

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

-

-

A2

تیکمه داش

12تا18

16350

16350

A3

تیکمه داش

16

16350

16350

A3

تیکمه داش

20تا25

16350

16350

A3

تیکمه داش

32

16350

16350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

16950

16950

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16750

16750

A2

آذرفولاد امین

12

16300

16300

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16300

16300

A3

(شکفته)          

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

6متری

نبشی

4و5و6

15900

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

900000

12متری

ناودانی

8

1210000

12متری

ناودانی

10

1710000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردآریاذوب, میلگردآرین, میلگردالبرز, میلگردابهر, میلگردقزوین
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هفتم اسفند 1393 ] [ 10:26 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:06/اسفند/1393

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15830

15830

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15600

15600

A3

نیشابور

32

15830

15830

A3

صادراتی

14تا28

14550

14550

A3

صادراتی

12و32

14750

14750

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15700

15750

A3

اصفهان

16

15550

15520

A3

اصفهان

18تا20

15550

15520

A3

اصفهان

22

15700

15620

A3

اصفهان

25

-

-

A3

اصفهان

28

15550

15520

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10کلاف

16500

16500

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12کلاف

16600

16600

A3

اهواز

14

15730

15650

A3

اهواز

16تا28

15730

15650

A3

اهواز

32

15730

15650

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15970

15970

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15420

15420

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15970

15970

A2

پارس

10

15420

15420

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17000

17000

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17000

17000

A2

شاهین

12و14

16600

16600

A3

شاهین

16تا25

16600

16600

A3

شاهین

28و32

16600

16600

A3

ظفر

8

16430

16400

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16230

16200

A2

ظفر

12و14

15930

15900

A3

ظفر

16تا25

15930

15900

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16450

16400

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16050

16000

A3

شاهرود

14تا25

15850

15700

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15380

15380

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

-

-

A2

ابهر

14تا20

15380

15380

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15570

15520

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15570

15520

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

15370

15320

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16630

16630

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16130

16130

A3

آناهیتا

14تا20

15630

15630

A3

آناهیتا

22و25

15630

15630

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

15850

15750

A3

نیک صدرا

14تا20

15650

15650

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15450

15400

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15450

15450

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16300

16150

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16610

16480

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16210

16080

A3

امیرکبیر

14تا25

15410

15230

A3

امیرکبیر

28و32

15610

15430

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17070

17000

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

-

-

A2

تیکمه داش

12تا18

16420

16350

A3

تیکمه داش

16

16420

16350

A3

تیکمه داش

20تا25

16420

16350

A3

تیکمه داش

32

16420

16350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17050

16950

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16850

16750

A2

آذرفولاد امین

12

16400

16300

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16400

16300

A3

(شکفته)          

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

6متری

نبشی

4و5و6

15900

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

900000

12متری

ناودانی

8

1210000

12متری

ناودانی

10

1710000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگردسمنان, قیمت میلگرداهواز, قیمت میلگردتیکمه داش
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ششم اسفند 1393 ] [ 10:53 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:05/اسفند/1393

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15830

15830

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15600

15600

A3

نیشابور

32

15830

15830

A3

صادراتی

14تا28

14550

14550

A3

صادراتی

12و32

14750

14750

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15750

15700

A3

اصفهان

16

15650

15550

A3

اصفهان

18تا20

15650

15550

A3

اصفهان

22

15750

15700

A3

اصفهان

25

-

-

A3

اصفهان

28

15650

15550

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10کلاف

16550

16500

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12کلاف

16650

16600

A3

اهواز

14

15830

15730

A3

اهواز

16تا28

15830

15730

A3

اهواز

32

15830

15730

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15970

15970

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15420

15420

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15970

15970

A2

پارس

10

15420

15420

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17000

17000

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17000

17000

A2

شاهین

12و14

16600

16600

A3

شاهین

16تا25

16600

16600

A3

شاهین

28و32

16600

16600

A3

ظفر

8

16500

16430

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16300

16230

A2

ظفر

12و14

16000

15930

A3

ظفر

16تا25

16000

15930

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16450

16450

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16050

16050

A3

شاهرود

14تا25

15850

15850

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15430

15380

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

-

-

A2

ابهر

14تا20

15380

15380

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15570

15570

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15570

15570

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

15400

15370

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16650

16630

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16150

16130

A3

آناهیتا

14تا20

15650

15630

A3

آناهیتا

22و25

15650

15630

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

15950

15850

A3

نیک صدرا

14تا20

15750

15650

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15450

15450

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15470

15450

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16150

16300

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16610

16610

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16210

16210

A3

امیرکبیر

14تا25

15410

15410

A3

امیرکبیر

28و32

15610

15610

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17070

17070

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

-

-

A2

تیکمه داش

12تا18

16420

16420

A3

تیکمه داش

16

16420

16420

A3

تیکمه داش

20تا25

16420

16420

A3

تیکمه داش

32

16420

16420

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17070

17050

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16870

16850

A2

آذرفولاد امین

12

16420

16400

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16420

16400

A3

(شکفته)          

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

6متری

نبشی

4و5و6

15900

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

900000

12متری

ناودانی

8

1210000

12متری

ناودانی

10

1710000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, قیمت بناب, قیمت شاهرود, قیمت نیشابور, صادرات میلگرد
ادامه مطلب
[ سه شنبه پنجم اسفند 1393 ] [ 10:49 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:04/اسفند/1393

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15830

15830

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15600

15600

A3

نیشابور

32

15830

15830

A3

صادراتی

14تا28

14550

14550

A3

صادراتی

12و32

14750

14750

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15900

15750

A3

اصفهان

16

15670

15650

A3

اصفهان

18تا20

15670

15650

A3

اصفهان

22

15670

15750

A3

اصفهان

25

-

-

A3

اصفهان

28

15670

15650

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10کلاف

16550

16550

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12کلاف

16650

16650

A3

اهواز

14

15830

15830

A3

اهواز

16تا28

15830

15830

A3

اهواز

32

15830

15830

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15970

15970

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15420

15420

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15970

15970

A2

پارس

10

15420

15420

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17000

17000

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17000

17000

A2

شاهین

12و14

16600

16600

A3

شاهین

16تا25

16600

16600

A3

شاهین

28و32

16600

16600

A3

ظفر

8

16520

16500

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16320

16300

A2

ظفر

12و14

16020

16000

A3

ظفر

16تا25

16020

16000

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16450

16450

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16050

16050

A3

شاهرود

14تا25

15850

15850

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15430

15430

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

-

-

A2

ابهر

14تا20

15380

15380

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15580

15570

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15580

15570

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

15430

15400

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16780

16650

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16280

16150

A3

آناهیتا

14تا20

15780

15650

A3

آناهیتا

22و25

15780

15650

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

15950

15950

A3

نیک صدرا

14تا20

15750

15750

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15500

15450

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15480

15470

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16300

16300

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16680

16610

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16270

16210

A3

امیرکبیر

14تا25

15460

15410

A3

امیرکبیر

28و32

15660

15610

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

17070

17070

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

-

-

A2

تیکمه داش

12تا18

16420

16420

A3

تیکمه داش

16

16420

16420

A3

تیکمه داش

20تا25

16420

16420

A3

تیکمه داش

32

16420

16420

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17070

17070

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16870

16870

A2

آذرفولاد امین

12

16420

16420

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16420

16420

A3

(شکفته)          

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

6متری

نبشی

4و5و6

15900

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

900000

12متری

ناودانی

8

1210000

12متری

ناودانی

10

1710000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, قیمت بناب, قیمت شاهرود, قیمت نیشابور, صادرات میلگرد
ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم اسفند 1393 ] [ 10:8 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:03/اسفند/1393

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15850

15830

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15620

15600

A3

نیشابور

32

15850

15830

A3

صادراتی

14تا28

14600

14550

A3

صادراتی

12و32

14800

14750

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15800

15900

A3

اصفهان

16

15700

15670

A3

اصفهان

18

15700

15670

A3

اصفهان

20تا22

15700

15670

A3

اصفهان

25

-

-

A3

اصفهان

28

15700

15670

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10کلاف

-

16550

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12کلاف

-

16650

A3

اهواز

14

15900

15830

A3

اهواز

16تا28

15900

15830

A3

اهواز

32

15900

15830

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15970

15970

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15420

15420

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15970

15970

A2

پارس

10

15420

15420

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

17000

17000

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

17000

17000

A2

شاهین

12و14

16600

16600

A3

شاهین

16تا25

16600

16600

A3

شاهین

28و32

16600

16600

A3

ظفر

8

16550

16520

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16350

16320

A2

ظفر

12و14

16050

16020

A3

ظفر

16تا25

16050

16020

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16450

16450

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16050

16050

A3

شاهرود

14تا25

15850

15850

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15450

15430

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

-

-

A2

ابهر

14تا20

15400

15380

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15830

15580

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15630

15580

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا18

15430

15430

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16950

16780

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16450

16280

A3

آناهیتا

14تا20

15950

15780

A3

آناهیتا

22و25

15950

15780

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

15950

15950

A3

نیک صدرا

14تا20

15750

15750

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15550

15500

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15500

15480

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16300

16300

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16760

16680

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16360

16270

A3

امیرکبیر

14تا25

15560

15460

A3

امیرکبیر

28و32

15760

15660

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

-

17070

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

-

-

A2

تیکمه داش

12تا18

-

16420

A3

تیکمه داش

16

-

16420

A3

تیکمه داش

20تا25

-

16420

A3

تیکمه داش

32

-

16420

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17070

17070

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16870

16870

A2

آذرفولاد امین

12

16420

16420

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16420

16420

A3

(شکفته)          

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

6متری

نبشی

4و5و6

15900

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

900000

12متری

ناودانی

8

1210000

12متری

ناودانی

10

1710000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, قیمت میلگرد, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگرداصفهان, قیمت میلگرداهواز
ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند 1393 ] [ 10:42 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:02/اسفند/1393

                                          (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15850

15850

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15620

15620

A3

نیشابور

32

15850

15850

A3

صادراتی

14تا28

14600

14600

A3

صادراتی

12و32

14800

14800

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15750

15800

A3

اصفهان

16

15670

15700

A3

اصفهان

18

15670

15700

A3

اصفهان

20تا25

15750

15700

A3

اصفهان

28

15750

15700

A3

اصفهان

32

-

-

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16070

15900

A3

اهواز

16تا28

16070

15900

A3

اهواز

32

16070

15900

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16020

15970

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15470

15420

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16020

15970

A2

پارس

10

15470

15420

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16800

17000

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16800

17000

A2

شاهین

12و14

16400

16600

A3

شاهین

16تا25

16400

16600

A3

شاهین

28و32

16400

16600

A3

ظفر

8

16580

16550

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16380

16350

A2

ظفر

12و14

16080

16050

A3

ظفر

16تا25

16080

16050

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16600

16450

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16150

16050

A3

شاهرود

14تا25

16000

15850

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15550

15450

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

-

-

A2

ابهر

14تا20

15400

15400

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15880

15830

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15680

15630

A2

آرین فولاد

14

15380

-

A2

آرین فولاد

14تا18

15430

15430

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

    (میلگرد آناهیتا رشت)    

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16970

16950

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16470

16450

A3

آناهیتا

14تا20

15970

15950

A3

آناهیتا

22و25

15970

15950

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

  (میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

16000

15950

A3

نیک صدرا

14تا20

15800

15750

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15680

15550

A3

       (میلگرد آریان ذوب)        

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15550

15500

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16300

16300

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

   (میلگرد میانه)   

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16760

16760

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16360

16360

A3

امیرکبیر

14تا25

15560

15560

A3

امیرکبیر

28و32

-

15760

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

                   (میلگرد کاوه تیکمه داش)                    

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

-

-

A2

تیکمه داش

12تا18

-

-

A3

تیکمه داش

16

-

-

A3

تیکمه داش

20تا25

-

-

A3

تیکمه داش

32

-

-

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)        

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17100

17070

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16900

16870

A2

آذرفولاد امین

12

16450

16420

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16450

16420

A3

(شکفته)        

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

15800

6متری

نبشی

4و5و6

15600

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

850000

12متری

ناودانی

8

1170000

12متری

ناودانی

10

1680000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, میلگردالبرز, میلگرددرپاد, میلگردفایکو, میلگردبناب
ادامه مطلب
[ شنبه دوم اسفند 1393 ] [ 10:42 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:30/بهمن/1393

                                          (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15850

15850

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15620

15620

A3

نیشابور

32

15850

15850

A3

صادراتی

14تا28

14600

14600

A3

صادراتی

12و32

14800

14800

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15820

15750

A3

اصفهان

16

15820

15670

A3

اصفهان

18

15720

15670

A3

اصفهان

20تا25

15720

15750

A3

اصفهان

28

15820

15750

A3

اصفهان

32

-

-

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16070

16070

A3

اهواز

16تا28

16070

16070

A3

اهواز

32

16070

16070

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16070

16020

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15520

15470

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16070

16020

A2

پارس

10

15520

15470

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16800

17000

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16800

17000

A2

شاهین

12و14

16400

16600

A3

شاهین

16تا25

16400

16600

A3

شاهین

28و32

16400

16600

A3

ظفر

8

16620

16580

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16420

16380

A2

ظفر

12و14

16120

16080

A3

ظفر

16تا25

16120

16080

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16600

16600

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16150

16150

A3

شاهرود

14تا25

16000

16000

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15700

15550

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

-

-

A2

ابهر

14تا20

15450

15400

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15950

15880

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15680

15680

A2

آرین فولاد

14

-

15380

A2

آرین فولاد

14تا18

15430

15430

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16980

16970

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16480

16470

A3

آناهیتا

14تا20

15980

15970

A3

آناهیتا

22و25

15980

15970

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

16250

16000

A3

نیک صدرا

14تا20

16050

15800

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15680

15680

A3

(میلگرد آریان ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15700

15550

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16300

16300

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16760

16760

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16360

16360

A3

امیرکبیر

14تا25

15560

15560

A3

امیرکبیر

28و32

-

-

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16780

-

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16580

-

A2

تیکمه داش

12تا18

16260

-

A3

تیکمه داش

16

16260

-

A3

تیکمه داش

20تا25

16260

-

A3

تیکمه داش

32

16260

-

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

17100

17100

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16900

16900

A2

آذرفولاد امین

12

16450

16450

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16450

16450

A3

(شکفته)

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

15800

6متری

نبشی

4و5و6

15600

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

850000

12متری

ناودانی

8

1170000

12متری

ناودانی

10

1680000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

 جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, میلگردشاهرود, میلگرداهواز, میلگردابهر, میلگردقزوین
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام بهمن 1393 ] [ 10:31 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:29/بهمن/1393

                                          (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15850

15850

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15620

15620

A3

نیشابور

32

15850

15850

A3

صادراتی

14تا28

14600

14600

A3

صادراتی

12و32

14800

14800

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15950

15820

A3

اصفهان

16

15850

15820

A3

اصفهان

18

15850

15720

A3

اصفهان

20تا25

15950

15720

A3

اصفهان

22

15950

15720

A3

اصفهان

28

15900

15820

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16130

16070

A3

اهواز

16تا28

16130

16070

A3

اهواز

32

16130

16070

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

16070

16070

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15520

15520

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

16070

16070

A2

پارس

10

15520

15520

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16800

16800

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16800

16800

A2

شاهین

12و14

16400

16400

A3

شاهین

16تا25

16400

16400

A3

شاهین

28و32

16400

16400

A3

ظفر

8

16550

16620

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16350

16420

A2

ظفر

12و14

16050

16120

A3

ظفر

16تا25

16050

16120

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16600

16600

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16150

16150

A3

شاهرود

14تا25

16000

16000

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15550

15700

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

15900

-

A2

ابهر

14تا20

15450

15450

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15680

15950

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15680

15680

A2

آرین فولاد

14

15380

-

A2

آرین فولاد

14تا18

15430

15430

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16980

16980

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16480

16480

A3

آناهیتا

14تا20

15950

15980

A3

آناهیتا

22و25

15950

15980

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

16250

16250

A3

نیک صدرا

14تا20

16050

16050

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

-

-

A3

پرشین

18تا25

15650

15680

A3

(میلگرد آریان ذوب)   

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15800

15700

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16300

16300

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

(میلگرد میانه) 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16760

16760

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16360

16360

A3

امیرکبیر

14تا25

15560

15560

A3

امیرکبیر

28و32

15600

-

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16680

16780

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16480

16580

A2

تیکمه داش

12تا18

16160

16260

A3

تیکمه داش

16

16160

16260

A3

تیکمه داش

20تا25

16160

16260

A3

تیکمه داش

32

16160

16260

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

16670

17100

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16570

16900

A2

آذرفولاد امین

12

16220

16450

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16220

16450

A3

(شکفته)

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

15800

6متری

نبشی

4و5و6

15600

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

850000

12متری

ناودانی

8

1170000

12متری

ناودانی

10

1680000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگرد, میلگرداصفهان, میلگردبناب
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ] [ 10:48 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:28/بهمن/1393

                                           (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

16150

15850

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15920

15620

A3

نیشابور

32

16150

15850

A3

صادراتی

14تا28

14800

14600

A3

صادراتی

12و32

15000

14800

A3

صادراتی

14تا28

435دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

440دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15830

15950

A3

اصفهان

16

15730

15850

A3

اصفهان

18

15730

15850

A3

اصفهان

20تا25

15830

15950

A3

اصفهان

22

15730

15950

A3

اصفهان

28

15730

15900

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16130

16130

A3

اهواز

16تا28

16130

16130

A3

اهواز

32

16130

16130

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15970

16070

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15420

15520

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15970

16070

A2

پارس

10

15420

15520

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16800

16800

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16800

16800

A2

شاهین

12و14

16400

16400

A3

شاهین

16تا25

16400

16400

A3

شاهین

28و32

16400

16400

A3

ظفر

8

16520

16550

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16320

16350

A2

ظفر

12و14

16020

16050

A3

ظفر

16تا25

16020

16050

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16600

16600

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16150

16150

A3

شاهرود

14تا25

16000

16000

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15400

15550

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

15700

15900

A2

ابهر

14تا20

15250

15450

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15680

15680

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15680

15680

A2

آرین فولاد

14

15380

15380

A2

آرین فولاد

14تا18

15430

15430

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16950

16980

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16450

16480

A3

آناهیتا

14تا20

15850

15950

A3

آناهیتا

22و25

15850

15950

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

16150

16250

A3

نیک صدرا

14تا20

15950

16050

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

15450

-

A3

پرشین

18تا25

15450

15650

A3

(میلگرد آریان ذوب)     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15450

15800

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16050

16300

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16600

16760

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16200

16360

A3

امیرکبیر

14تا25

15400

15560

A3

امیرکبیر

28و32

15600

15600

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش) 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16490

16680

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16290

16480

A2

تیکمه داش

12تا18

15970

16160

A3

تیکمه داش

16

15970

16160

A3

تیکمه داش

20تا25

15970

16160

A3

تیکمه داش

32

15970

16160

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

16670

16770

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16470

16570

A2

آذرفولاد امین

12

16120

16220

A3

آذرفولاد امین

14تا32

16120

16220

A3

(شکفته)

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

15800

6متری

نبشی

4و5و6

15600

6متری

نبشی

8و10

17100

6متری

نبشی

12

17100

6متری

ناودانی

6

850000

12متری

ناودانی

8

1170000

12متری

ناودانی

10

1680000

12متری

ناودانی

12

2030000

12متری

جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, قیمت میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1393 ] [ 10:43 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:27/بهمن/1393

(میلگرد نیشابور)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

16150

16150

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15920

15920

A3

نیشابور

32

16150

16150

A3

صادراتی

14تا28

14800

14800

A3

صادراتی

12و32

15000

15000

A3

صادراتی

14تا28

435دلار

435دلار

A3

صادراتی

12و32

440دلار

440دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

-

-

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15830

15830

A3

اصفهان

16

15730

15730

A3

اصفهان

18

15730

15730

A3

اصفهان

20تا25

15830

15830

A3

اصفهان

22

15730

15730

A3

اصفهان

28

15730

15830

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

8

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

10

-

-

A3

اهواز

14

16130

16130

A3

اهواز

16تا28

16130

16130

A3

اهواز

32

16130

16130

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15970

15970

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15420

15420

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15970

15970

A2

پارس

10

15420

15420

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16780

16800

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16780

16800

A2

شاهین

12و14

16380

16400

A3

شاهین

16تا25

16380

16400

A3

شاهین

28و32

16380

16400

A3

ظفر

8

16350

16520

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

16150

16320

A2

ظفر

12و14

15850

16020

A3

ظفر

16تا25

15850

16020

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

17910

17910

A3

گلستان

10

16910

16910

A3

گلستان

12

16310

16310

A3

گلستان

14تا28

16310

16310

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16700

16600

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

16150

16150

A3

شاهرود

14تا25

16000

16000

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15400

15400

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

15700

15700

A2

ابهر

14تا20

15250

15250

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17800

17800

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16800

16800

A3

سمنان

12

16200

16200

A3

سمنان

14تا28

16200

16200

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15680

15680

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15680

15680

A2

آرین فولاد

14

15380

15380

A2

آرین فولاد

14تا18

15430

15430

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16800

16950

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

16300

16450

A3

آناهیتا

14تا20

15700

15850

A3

آناهیتا

22و25

15700

15850

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

16100

16150

A3

نیک صدرا

14تا20

15900

15950

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

15450

15450

A3

پرشین

18تا25

15450

15450

A3

(میلگرد آریان ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

15430

15450

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

16050

16050

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

(میلگرد میانه) 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

16400

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

16300

-

A3

میانه

14تا32

16300

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16570

16600

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

16170

16200

A3

امیرکبیر

14تا25

15370

15400

A3

امیرکبیر

28و32

15570

15600

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16330

16490

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

16130

16290

A2

تیکمه داش

12تا18

15820

15970

A3

تیکمه داش

16

15820

15970

A3

تیکمه داش

20تا25

15820

15970

A3

تیکمه داش

32

15820

15970

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

8

16470

16670

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

10

16270

16470

A2

آذرفولاد امین

12

15920

16120

A3

آذرفولاد امین

14تا32

15920

16120

A3

 (شکفته)

تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

3

15600

6متری

نبشی

4و5و6

15400

6متری

نبشی

8و10

16800

6متری

نبشی

12

17300

6متری

ناودانی

6

900000

12متری

ناودانی

8

1180000

12متری

ناودانی

10

1680000

12متری

ناودانی

12

2050000

12متری

 جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, قیمت میلگردبناب, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 ] [ 10:46 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمیتر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان واطلاعات قیمت میلگرد به صورت لحظه ای

" فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی "

"صادرات میلگرد به کشورهای همسایه"

"با ما تماس بگیرید"

تلفکس: 42625707 - 051

تلفن (10 خط): 94115551 - 051


مدیریت فروش :

09151515551

دفتر مرکزی : نیشابور

تلفن تماس جهت صادرات:

00989159518285

00985142625707

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
اوقات شرعی
برچسبها وب
آهن (12)
عرضه مستقيم میلگردایران-قیمت میلگرد-فروش میلگرد-ميلگرد [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ]
Online User