بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران

بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران
قیمت میلگرد نیشابور از کارخانه فولاد خراسان(قیمت میلگرد-فروش میلگرد) 
قالب وبلاگ
مترجم وجستجوگر
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

تاریخ:05/اردیبهشت/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15430

15430

A3بارگیری 3سایز

نیشابور

14تا28

15200

15200

A3

نیشابور

32

15430

15430

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

- 15500

A3بارگیری 2سایز

اصفهان

14

- -

A3

اصفهان

16

15350 15350

A3

اصفهان

18

15250 15280

A3

اصفهان

20تا28

15050

15050

A3

اصفهان

25 15130 15100

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

16400 16400

A2بارگیری2 سایز

اهواز

12

15900 15850

A3

اهواز

14

15000

14950

A3

اهواز

16

15000

14950

A3

اهواز

18تا32

15000

14950

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15620

15620

A2بارگيري4 سايز

قزوین

10تا18

15020

15020

A2

قزوین

10ساده

15720 15720

A2

پارس

8

15620

15620

A2

پارس

10

15020

15020

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري2سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16150

16100

A2بارگیری4 سایز

شاهین

10

16150

16100

A2

شاهین

12و14

15550

15500

A3

شاهین

16تا25

15550

15500

A3

شاهین

28و32

15550

15500

A3

ظفر

8

15830

15800

A2بارگیری4 سایز

ظفر

10و28

15630

15600

A2

ظفر

12و14

15330

15300

A3

ظفر

16تا25

15330

15300

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری3 سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

16500

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

15980

15960

A2بارگيري3سایز

شاهرود

12

15730

15710

A3

شاهرود

14تا25

15280

15260

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15050 15050

A2بارگيري3سایز

ابهر

12

15150 15150

A2

ابهر

14و16

14900

14900

A3

ابهر

18و20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري3سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15310

15230

A2بارگيري3سایز

آرین فولاد

12

15310

15230

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14910

14880

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16000

-

A2بارگيري3سایز

آناهیتا

12

15500

15500

A3

آناهیتا

14تا20

15000

15000

A3

آناهیتا

22و25

15000

15000

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري3سایز

پرشین

16تا22

14850 14800

A3

پرشین

25

14800

14900

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري2سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري3سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15500

15500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري3 سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15850 15850

A3بارگیری تا 3سایز

امیرکبیر

12

15450

15450

A3

امیرکبیر

14تا25

14850

14850

A3

امیرکبیر

28و32

14950 15000

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15900

A2بارگيري4سایز

تیکمه داش

10

15850

15800

A2

تیکمه داش

12

15350

15300

A3

تیکمه داش

14

15350

15300

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15300

A3

تیکمه داش

32

15350

15300

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16020

15960

A2بارگيري4سایز

آذرفولادامین

10

15920

15860

A2

آذرفولادامین

12

15420

15360

A3

آذرفولادامین

14تا32

15420

15360

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

16000

6متری

نبشی

4

-

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16650

-

6متری

نبشی

12

16650

-

6متری

ناودانی

6

870000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2610000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگردنیشابور, قیمت میلگردصادراتی نیشابور, صادرات میلگردنیشابور
ادامه مطلب
[ شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:53 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:03/اردیبهشت/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15430

15430

A3بارگیری 3سایز

نیشابور

14تا28

15200

15200

A3

نیشابور

32

15440

15430

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

430دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

435دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

- -

A3بارگیری 2سایز

اصفهان

14

- -

A3

اصفهان

16

15350 15350

A3

اصفهان

18

15250 15250

A3

اصفهان

20تا28

15050

15050

A3

اصفهان

25 15130 15130

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

16400 16400

A2بارگیری2 سایز

اهواز

12

15900 15900

A3

اهواز

14

15000

15000

A3

اهواز

16

15000

15000

A3

اهواز

18تا32

15000

15000

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15620

15620

A2بارگيري4 سايز

قزوین

10تا18

15020

15020

A2

قزوین

10ساده

15720 15720

A2

پارس

8

15620

15620

A2

پارس

10

15020

15020

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري2سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16150

16150

A2بارگیری4 سایز

شاهین

10

16150

16150

A2

شاهین

12و14

15550

15550

A3

شاهین

16تا25

15550

15550

A3

شاهین

28و32

15550

15550

A3

ظفر

8

15830

15830

A2بارگیری4 سایز

ظفر

10و28

15630

15630

A2

ظفر

12و14

15330

15330

A3

ظفر

16تا25

15330

15330

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری3 سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

15980

15980

A2بارگيري3سایز

شاهرود

12

15730

15730

A3

شاهرود

14تا25

15280

15280

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15050 15050

A2بارگيري3سایز

ابهر

12

15150 15150

A2

ابهر

14و16

14900

14900

A3

ابهر

18و20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري3سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15310

15310

A2بارگيري3سایز

آرین فولاد

12

15310

15310

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14910

14910

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16000

16000

A2بارگيري3سایز

آناهیتا

12

15500

15500

A3

آناهیتا

14تا20

15000

15000

A3

آناهیتا

22و25

15000

15000

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري3سایز

پرشین

16

14850 14850

A3

پرشین

18تا25

14800

14800

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري2سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري3سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15500

15500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري3 سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15850 15850

A3بارگیری تا 3سایز

امیرکبیر

12

15450

15450

A3

امیرکبیر

14تا25

14850

14850

A3

امیرکبیر

28و32

14950 14950

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15950

A2بارگيري4سایز

تیکمه داش

10

15850

15850

A2

تیکمه داش

12

15350

15350

A3

تیکمه داش

14

15350

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15350

A3

تیکمه داش

32

15350

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16020

16020

A2بارگيري4سایز

آذرفولادامین

10

15920

15920

A2

آذرفولادامین

12

15420

15420

A3

آذرفولادامین

14تا32

15420

15420

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

16000

6متری

نبشی

4

-

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16650

-

6متری

نبشی

12

16650

-

6متری

ناودانی

6

870000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2610000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, قیمت میلگردابهر, قیمت میلگردآناهیتا, قیمت میلگردآرین
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:35 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:02/اردیبهشت/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15430

15430

A3بارگیری 3سایز

نیشابور

14تا28

15200

15200

A3

نیشابور

32

15440

15430

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

435دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

440دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

15550 -

A3بارگیری 2سایز

اصفهان

14

15400 -

A3

اصفهان

16

15350 15350

A3

اصفهان

18

15250 15250

A3

اصفهان

20تا28

15050

15050

A3

اصفهان

25 15050 15130

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

16400 16400

A2بارگیری2 سایز

اهواز

12

15900 15900

A3

اهواز

14

15000

15000

A3

اهواز

16

15000

15000

A3

اهواز

18تا32

15000

15000

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15620

15620

A2بارگيري4 سايز

قزوین

10تا18

15020

15020

A2

قزوین

10ساده

-

15720

A2

پارس

8

15620

15620

A2

پارس

10

15020

15020

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري2سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16150

16150

A2بارگیری4 سایز

شاهین

10

16150

16150

A2

شاهین

12و14

15550

15550

A3

شاهین

16تا25

15550

15550

A3

شاهین

28و32

15550

15550

A3

ظفر

8

15830

15830

A2بارگیری4 سایز

ظفر

10و28

15630

15630

A2

ظفر

12و14

15330

15330

A3

ظفر

16تا25

15330

15330

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری3 سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

15950

15980

A2بارگيري3سایز

شاهرود

12

15700

15730

A3

شاهرود

14تا25

15250

15280

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15050 15050

A2بارگيري3سایز

ابهر

12

15150 15150

A2

ابهر

14و16

14800

14900

A3

ابهر

18و20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري3سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15210

15310

A2بارگيري3سایز

آرین فولاد

12

15210

15310

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14910

14910

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16000

16000

A2بارگيري3سایز

آناهیتا

12

15500

15500

A3

آناهیتا

14تا20

15000

15000

A3

آناهیتا

22و25

15000

15000

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري3سایز

پرشین

16

14850 14850

A3

پرشین

18تا25

14800

14800

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري2سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري3سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15500

15500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري3 سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15880 15850

A3بارگیری تا 3سایز

امیرکبیر

12

15480

15450

A3

امیرکبیر

14تا25

14880

14850

A3

امیرکبیر

28و32

14980 14950

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15950

A2بارگيري4سایز

تیکمه داش

10

15850

15850

A2

تیکمه داش

12

15350

15350

A3

تیکمه داش

14

15350

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15350

A3

تیکمه داش

32

15350

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16020

16020

A2بارگيري4سایز

آذرفولادامین

10

15920

15920

A2

آذرفولادامین

12

15420

15420

A3

آذرفولادامین

14تا32

15420

15420

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

16000

6متری

نبشی

4

-

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16650

-

6متری

نبشی

12

16650

-

6متری

ناودانی

6

870000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2610000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, فروش میلگرد, قیمت میلگرد, کارخانه میلگرد, میلگرددرپاد
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:43 ] [ عارفخانی ]

امروز که زمین و آسمان می گرید


از بهر غريب سامرا می گرید


جا دارد اگر كه شیعه خون گریه کند


چون مهدی صاحب الزمان می گرید
شهادت جانسوز امام هادی(ع) تسلیت باد

[ سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 19:46 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:01/اردیبهشت/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15430

15430

A3بارگیری 3سایز

نیشابور

14تا28

15200

15200

A3

نیشابور

32

15440

15430

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

435دلار

430دلار

A3

صادراتی

12و32

440دلار

435دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

15430 15550

A3بارگیری 2سایز

اصفهان

14

15280 15400

A3

اصفهان

16

15330 15350

A3

اصفهان

18

15280 15250

A3

اصفهان

20تا28

15030

15050

A3

اصفهان

25 15130 15050

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

16430 16400

A2بارگیری2 سایز

اهواز

12

- 15900

A3

اهواز

14

15030

15000

A3

اهواز

16

15030

15000

A3

اهواز

18تا32

15030

15000

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15620

15620

A2بارگيري4 سايز

قزوین

10تا18

15020

15020

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15620

15620

A2

پارس

10

15020

15020

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري2سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16250

16150

A2بارگیری4 سایز

شاهین

10

16250

16150

A2

شاهین

12و14

15650

15550

A3

شاهین

16تا25

15650

15550

A3

شاهین

28و32

15650

15550

A3

ظفر

8

15850

15830

A2بارگیری4 سایز

ظفر

10و28

15650

15630

A2

ظفر

12و14

15350

15330

A3

ظفر

16تا25

15350

15330

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری3 سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16050

15950

A2بارگيري3سایز

شاهرود

12

15750

15700

A3

شاهرود

14تا25

15300

15250

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15050 15050

A2بارگيري3سایز

ابهر

12

15150 15150

A2

ابهر

14تا20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري3سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15210

15210

A2بارگيري3سایز

آرین فولاد

12

15210

15210

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14910

14910

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16020

16000

A2بارگيري3سایز

آناهیتا

12

15520

15500

A3

آناهیتا

14تا20

15020

15000

A3

آناهیتا

22و25

15020

15000

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري3سایز

پرشین

16

14900 14850

A3

پرشین

18تا25

14850

14800

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري2سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري3سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15550

15500

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري3 سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15850 15880

A3بارگیری تا 3سایز

امیرکبیر

12

15450

15480

A3

امیرکبیر

14تا25

14850

14880

A3

امیرکبیر

28و32

14950 14980

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15950

A2بارگيري4سایز

تیکمه داش

10

15850

15850

A2

تیکمه داش

12

15350

15350

A3

تیکمه داش

14

15350

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15350

A3

تیکمه داش

32

15350

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16020

16020

A2بارگيري4سایز

آذرفولادامین

10

15920

15920

A2

آذرفولادامین

12

15420

15420

A3

آذرفولادامین

14تا32

15420

15420

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

16000

6متری

نبشی

4

-

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16650

-

6متری

نبشی

12

16650

-

6متری

ناودانی

6

870000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2610000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد ایران, میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگرد اهواز, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:39 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:31/فروردین/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15430

15430

A3بارگیری 3سایز

نیشابور

14تا28

15200

15200

A3

نیشابور

32

15440

15430

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

435دلار

435دلار

A3

صادراتی

12و32

440دلار

440دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

15450 15430

A3بارگیری 2سایز

اصفهان

14

15300 15280

A3

اصفهان

16

15350 15330

A3

اصفهان

18

15300 15280

A3

اصفهان

20تا28

15050

15030

A3

اصفهان

25 - 15130

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

16430 16430

A2بارگیری2 سایز

اهواز

12

- -

A3

اهواز

14

15030

15030

A3

اهواز

16

15030

15030

A3

اهواز

18تا32

15030

15030

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15620

15620

A2بارگيري4 سايز

قزوین

10تا18

15020

15020

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15620

15620

A2

پارس

10

15020

15020

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري2سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16250

16250

A2بارگیری4 سایز

شاهین

10

16250

16250

A2

شاهین

12و14

15650

15650

A3

شاهین

16تا25

15650

15650

A3

شاهین

28و32

15650

15650

A3

ظفر

8

15850

15850

A2بارگیری4 سایز

ظفر

10و28

15650

15650

A2

ظفر

12و14

15350

15350

A3

ظفر

16تا25

15350

15350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری3 سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16100

16050

A2بارگيري3سایز

شاهرود

12

15800

15750

A3

شاهرود

14تا25

15350

15300

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15050 15050

A2بارگيري3سایز

ابهر

12

15150 15150

A2

ابهر

14تا20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري3سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15230

15210

A2بارگيري3سایز

آرین فولاد

12

15230

15210

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14930

14910

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16000

16020

A2بارگيري3سایز

آناهیتا

12

15500

15520

A3

آناهیتا

14تا20

15000

15020

A3

آناهیتا

22و25

15000

15020

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري3سایز

پرشین

16

14900 14900

A3

پرشین

18تا25

14850

14850

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري2سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري3سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15550

15550

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري3 سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15900 15850

A3بارگیری تا 3سایز

امیرکبیر

12

15500

15450

A3

امیرکبیر

14تا25

14900

14850

A3

امیرکبیر

28و32

15000 14950

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15950

A2بارگيري4سایز

تیکمه داش

10

15850

15850

A2

تیکمه داش

12

15350

15350

A3

تیکمه داش

14

15350

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15350

A3

تیکمه داش

32

15350

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16020

16020

A2بارگيري4سایز

آذرفولادامین

10

15920

15920

A2

آذرفولادامین

12

15420

15420

A3

آذرفولادامین

14تا32

15420

15420

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

16000

6متری

نبشی

4

-

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16650

-

6متری

نبشی

12

16650

-

6متری

ناودانی

6

870000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2610000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردآریاذوب, میلگردآرین, میلگردالبرز, میلگردابهر, میلگردقزوین
ادامه مطلب
[ دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:42 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:30/فروردین/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15440

15430

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15210

15200

A3

نیشابور

32

15440

15440

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

435دلار

435دلار

A3

صادراتی

12و32

440دلار

440دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

15430 15450

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15280 15300

A3

اصفهان

16

15330 15350

A3

اصفهان

18

15280 15300

A3

اصفهان

20و22

15030

15050

A3

اصفهان

25تا28 15030 15000

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

16430 16430

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12

- -

A3

اهواز

14

15030

15030

A3

اهواز

16

15030

15030

A3

اهواز

18تا32

15030

15030

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15620

15620

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15020

15020

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15620

15620

A2

پارس

10

15020

15020

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16250

16250

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16250

16250

A2

شاهین

12و14

15650

15650

A3

شاهین

16تا25

15650

15650

A3

شاهین

28و32

15650

15650

A3

ظفر

8

15900

15850

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

15700

15650

A2

ظفر

12و14

15400

15350

A3

ظفر

16تا25

15400

15350

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16100

16100

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

15800

15800

A3

شاهرود

14تا25

15350

15350

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15050 15050

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

15150 15150

A2

ابهر

14تا20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15230

15230

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15230

15230

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14930

14930

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16000

16000

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

15500

15500

A3

آناهیتا

14تا20

15000

15000

A3

آناهیتا

22و25

15000

15000

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

-

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

- 14900

A3

پرشین

18تا25

14900

14850

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15550

15550

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15930 15900

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

15530

15500

A3

امیرکبیر

14تا25

14930

14900

A3

امیرکبیر

28و32

15030 15000

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15950

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

15850

15850

A2

تیکمه داش

12

15350

15350

A3

تیکمه داش

14

15350

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15350

A3

تیکمه داش

32

15350

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16020

16020

A2بارگيري۳سایز

آذرفولادامین

10

15920

15920

A2

آذرفولادامین

12

15420

15420

A3

آذرفولادامین

14تا32

15420

15420

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16200

16000

6متری

نبشی

4

-

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16650

-

6متری

نبشی

12

16650

-

6متری

ناودانی

6

870000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2610000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: میلگردنیشابور, فروش میلگرد, قیمت میلگرد, کارخانه میلگرد, میلگردالبرز
ادامه مطلب
[ یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:39 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:29/فروردین/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15440

15440

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15210

15210

A3

نیشابور

32

15440

15440

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

435دلار

435دلار

A3

صادراتی

12و32

440دلار

440دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

15450 15430

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15300 15280

A3

اصفهان

16

15320 15330

A3

اصفهان

18

15250 15280

A3

اصفهان

20

15020

15030

A3

اصفهان

25تا28 15020 15030

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

16430 16430

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12

- -

A3

اهواز

14

15030

15030

A3

اهواز

16

15030

15030

A3

اهواز

18تا32

15030

15030

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15670

15620

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15070

15020

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15670

15620

A2

پارس

10

15070

15020

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16250

16250

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16250

16250

A2

شاهین

12و14

15650

15650

A3

شاهین

16تا25

15650

15650

A3

شاهین

28و32

15650

15650

A3

ظفر

8

15900

15900

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

15700

15700

A2

ظفر

12و14

15450

15400

A3

ظفر

16تا25

15400

15400

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16150

16100

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

15850

15800

A3

شاهرود

14تا25

15400

15350

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15150 15050

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

- 15150

A2

ابهر

14تا20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15280

15230

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15230

15230

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14930

14930

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16030

16000

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

15530

15500

A3

آناهیتا

14تا20

15030

15000

A3

آناهیتا

22و25

15030

15000

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

15200

-

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

14900 -

A3

پرشین

18تا25

14800

14900

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15600

15550

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15950 15930

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

15550

15530

A3

امیرکبیر

14تا25

14950

14930

A3

امیرکبیر

28و32

15050 15030

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15950

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

15850

15850

A2

تیکمه داش

12

15350

15350

A3

تیکمه داش

14

15350

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15350

A3

تیکمه داش

32

15350

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16030

16020

A2بارگيري۳سایز

آذرفولادامین

10

15930

15920

A2

آذرفولادامین

12

15430

15420

A3

آذرفولادامین

14تا32

15430

15420

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16150

16000

6متری

نبشی

4

-

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16650

-

6متری

نبشی

12

16650

-

6متری

ناودانی

6

870000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2610000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد ایران, میلگردنیشابور, صادرات میلگردنیشابور, قیمت میلگرد اهواز, قیمت میلگردبناب
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:41 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:27/فروردین/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15440

15440

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15210

15210

A3

نیشابور

32

15440

15440

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

440دلار

435دلار

A3

صادراتی

12و32

445دلار

440دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

15450 15450

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15300 15300

A3

اصفهان

16

15320 15320

A3

اصفهان

18

15250 15250

A3

اصفهان

20

15020

15020

A3

اصفهان

25تا28 15020 15020

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

- 16430

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12

- -

A3

اهواز

14

15030

15030

A3

اهواز

16

15030

15030

A3

اهواز

18تا32

15030

15030

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15670

15670

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15070

15070

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15670

15670

A2

پارس

10

15070

15070

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16250

16250

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16250

16250

A2

شاهین

12و14

15650

15650

A3

شاهین

16تا25

15650

15650

A3

شاهین

28و32

15650

15650

A3

ظفر

8

15900

15900

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

15700

15700

A2

ظفر

12و14

15450

15400

A3

ظفر

16تا25

15400

15400

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

15900

15900

A3

گلستان

14تا28

15900

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

15850

15850

A3

شاهرود

14تا25

15400

15400

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15150 15150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

15200 -

A2

ابهر

14تا20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15280

15280

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15230

15230

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14930

14930

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16050

16030

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

15550

15530

A3

آناهیتا

14تا20

15050

15030

A3

آناهیتا

22و25

15050

15030

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

15200

15200

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

14900 14900

A3

پرشین

18تا25

14800

14800

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15600

15600

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

15950 15950

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

15550

15550

A3

امیرکبیر

14تا25

15000

14950

A3

امیرکبیر

28و32

15050 15050

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

15950 15950

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

15850

15850

A2

تیکمه داش

12

15350

15350

A3

تیکمه داش

14

15350

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15350 15350

A3

تیکمه داش

32

15350

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16120

16030

A2بارگيري۳سایز

آذرفولادامین

10

16020

15930

A2

آذرفولادامین

12

15520

15430

A3

آذرفولادامین

14تا32

15520

15430

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16150

16000

6متری

نبشی

4

16150

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16850

-

6متری

نبشی

12

16850

-

6متری

ناودانی

6

890000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2630000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: قیمت میلگرد, صادرات میلگرد, میلگردنیشابور, میلگرداصفهان, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:40 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:26/فروردین/1394

  (میلگرد نیشابور)             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

12

15440

15440

A3بارگیری تا 2سایز

نیشابور

14تا28

15210

15210

A3

نیشابور

32

15440

15440

A3

صادراتی

14تا28

14050

14050

A3

صادراتی

12و32

14250

14250

A3

صادراتی

14تا28

440دلار

435دلار

A3

صادراتی

12و32

445دلار

440دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

12

15480 15450

A3بارگیری تا 2سایز

اصفهان

14

15300 15300

A3

اصفهان

16

15380 15320

A3

اصفهان

18

15310 15250

A3

اصفهان

20

15080

15020

A3

اصفهان

25تا28 15070 15020

A3

اصفهان

32

- -

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

10

- -

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

12

- -

A3

اهواز

14

15030

15030

A3

اهواز

16

15030

15030

A3

اهواز

18تا32

15030

15030

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

8

15680

15670

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

10تا18

15080

15070

A2

قزوین

10ساده

-

-

A2

پارس

8

15680

15670

A2

پارس

10

15080

15070

A2

نوشهر

8کلاف

-

-

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

12

-

-

A2

نوشهر

14

-

-

A2

تاکستان

8کلاف

-

-

A2

تاکستان

12

-

-

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

8

16250

16250

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

10

16250

16250

A2

شاهین

12و14

15650

15650

A3

شاهین

16تا25

15650

15650

A3

شاهین

28و32

15650

15650

A3

ظفر

8

15950

15900

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

10و28

15750

15700

A2

ظفر

12و14

15450

15400

A3

ظفر

16تا25

15450

15400

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

10کلاف

-

-

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

8

-

-

A3

گلستان

10

-

-

A3

گلستان

12

16300

15900

A3

گلستان

14تا28

16300

15900

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

10

16150

16150

A2بارگيري۳سایز

شاهرود

12

15850

15850

A3

شاهرود

14تا25

15400

15400

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

10

15150 15150

A2بارگيري۳سایز

ابهر

12

15200 15200

A2

ابهر

14تا20

14800

14800

A3

ابهر

14تا20نرمال

-

-

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

8

17100

17100

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

10

16600

16600

A3

سمنان

12

16100

16100

A3

سمنان

14تا28

16100

16100

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

10

15280

15280

A2بارگيري۳سایز

آرین فولاد

12

15230

15230

A2

آرین فولاد

14

-

-

A2

آرین فولاد

14تا22

14950

14930

A3

آرین فولاد

-

-

-

A3

                                  (میلگرد آناهیتا رشت)                                     

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

10

16100

16050

A2بارگيري۳سایز

آناهیتا

12

15600

15550

A3

آناهیتا

14تا20

15100

15050

A3

آناهیتا

22و25

15100

15050

A3

آناهیتا

-

-

-

A3

               (میلگرد نیک صدرا طوس)                 

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

12

-

-

A3

نیک صدرا

14تا20

-

-

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین

14

15100

15200

A3بارگيري۳سایز

پرشین

16

14800 14900

A3

پرشین

18تا25

14700

14800

A3

                          (میلگرد آریان ذوب)                            

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

10

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

12

-

-

A2

آریا ذوب

14تا28

-

-

A3

آریا ذوب

-

-

-

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

8

-

-

A2بارگيري۳سایز

سیرجان

10

-

-

A2

سیرجان

12تا20

15600

15600

A2

سیرجان

12تا20نرمال

-

-

A2

                        (میلگرد میانه)                             

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

10

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

میانه

12

-

-

A3

میانه

14تا32

-

-

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

10

16000 15950

A3بارگیری تا 3 سایز

امیرکبیر

12

15600

15550

A3

امیرکبیر

14تا25

15000

14950

A3

امیرکبیر

28و32

15100 15050

A3

امیرکبیر

-

-

-

A3

       (میلگرد کاوه تیکمه داش)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

8

16070 15950

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

10

15970

15850

A2

تیکمه داش

12

15470

15350

A3

تیکمه داش

14

15470

15350

A3

تیکمه داش

16تا28

15470 15350

A3

تیکمه داش

32

15470

15350

A3

       (میلگرد آذرفولاد امین)               

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولادامین

8

16120

16120

A2بارگيري۳سایز

آذرفولادامین

10

16020

16020

A2

آذرفولادامین

12

15520

15520

A3

آذرفولادامین

14تا32

15520

15520

A3

(شکفته)  

تولید

سایز

قیمت انبار (ریال)

قیمت کارخانه(ریال)

توضیحات

نبشی

3

16150

16000

6متری

نبشی

4

16150

- 6متری

نبشی

5و6

15850 15700 6متری

نبشی

8و10

16850

-

6متری

نبشی

12

16850

-

6متری

ناودانی

6

890000

-

12متری

ناودانی

8

1210000 1200000 12متری
ناودانی

10

1640000

-

12متری

ناودانی

12

1910000

-

12متری
ناودانی

14

2630000

-

12متری


        جهت مشاهده قیمت های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید


برچسبها: صادرات میلگردنیشابور, دفتر فروش میلگردنیشابور, قیمت میلگردنیشابور, کارخانه فولادخراسان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:50 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمیتر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان واطلاعات قیمت میلگرد به صورت لحظه ای

" فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی "

"صادرات میلگرد به کشورهای همسایه"

"با ما تماس بگیرید"

تلفکس: 42625707 - 051

تلفن (10 خط): 94115551 - 051


مدیریت فروش :

09151515551

دفتر مرکزی : نیشابور

تلفن تماس جهت صادرات:

00989159518285

00985142625707

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
اوقات شرعی
برچسبها وب
آهن (12)
عرضه مستقيم میلگردایران-قیمت میلگرد-فروش میلگرد-ميلگرد [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ]
Online User